Na czym polega proces korekty z opracowaniem redakcyjnym tekstu?

Opublikowane przez Sylwia Mosińska w dniu

W praktyce wydawniczej kluczowymi pojęciami są korekta i redakcja tekstu. Mimo rosnącej popularności tego typu usług, zwłaszcza w kręgach literackich czy naukowych, autorzy i czytelnicy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne, używają ich wymiennie, co prowadzi do wielu nieporozumień. Bo przecież nie są to pojęcia tożsame: każdy z tych zabiegów wymaga innego nakładu pracy i czasu, a także odmiennych umiejętności.

Warto zatem poznać charakterystykę terminów KOREKTA TEKSTU i REDAKCJA TEKSTU

Redakcja – dbałość o słowo i przekaz

Redagowanie tekstu polega na poprawianiu wszelkich zauważonych błędów, między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, merytorycznych i logicznych. Redaktor odpowiada za kompleksowe, całościowe przygotowanie tekstu do druku (lub do publikacji w innej formie): uzupełnia brakujące elementy, sprawdza poprawność nazw własnych, terminów specjalistycznych, a także ujednolica i uzupełnia zapis skrótów, oznaczeń, przypisów oraz bibliografii w tekstach naukowych. Ponadto czuwa nad spójnością stylu i kompozycji. Przyczynia się do poprawy jakości komunikacyjnej tekstu, wpływa na jego czytelność, przejrzystość i atrakcyjność, między innymi poprzez segmentację zdań wielokrotnie złożonych, wyodrębnianie akapitów, śródtytułów czy usuwanie licznych powtórzeń.

Korekta – szlifowanie formy

Korekta polega na usunięciu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i edytorskich, które zostały pominięte w procesie redakcji. Ma na celu wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć, usterek.

Ponadto w związku z tym, że korektę wykonuje się najczęściej na zredagowanej i złożonej już publikacji, korektor nie sprawuje kontroli nad wartością merytoryczną tekstu, nie poprawia stylu, nie dba o spójność kompozycyjną, ale poprawia błędy stricte techniczne, powstałe w wyniku wadliwego łamania tekstu.

Zakres pracy wykonywanej podczas korekty jest zatem niewątpliwie węższy niż w przypadku redakcji tekstu.

Korekta autorska – autoryzacja tekstu

Korekta autorska to niezbędny element procesu wydawniczego – oznacza autorskie zweryfikowanie zmian w tekście i sprawdzenie, czy poprawki wprowadzone przez korektora i redaktora nie wpłynęły na pierwotną wymowę dzieła.  Autor, akceptując lub odrzucając zaproponowane sugestie, zatwierdza ostateczną wersję dzieła.

Korekta z opracowaniem redakcyjnym tekstu – kompleksowa dbałość o treść i formę

Korekta z opracowaniem redakcyjnym tekstu oznacza kompleksowe przygotowanie publikacji do druku: wyeliminowanie zarówno błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, jak i stylistycznych, logicznych oraz merytorycznych. Polega na profesjonalnym weryfikowaniu treści, dzieleniu się spostrzeżeniami na temat zauważonych niespójności i stanowi najbardziej uniwersalne rozwiązanie dla osób, którym zależy na starannej, spójnej i przemyślanej pod względem kompozycyjnym formie publikacji.

 

Jako redaktorzy Primum Verbum specjalizujemy się w korekcie i redakcji tekstów naukowych, zwłaszcza z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Kompleksowo opracowujemy teksty pod kątem językowym, merytorycznym i typograficznym. Pracujemy w trybie śledzenia zmian, a dodatkowo nierzadko dzielimy się spostrzeżeniami na temat konkretnych fragmentów w komentarzach, na marginesie dokumentu. Dzięki temu autor przez cały czas w pełni kontroluje wszelkie ingerencje, co znacznie usprawnia proces redakcyjny i ułatwia współpracę pomiędzy osobami, które uczestniczą w pracy nad tekstem. Zależy nam bowiem na jak najwyższej jakości wydawanych tytułów.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial