Odmiana nazwisk: nazwiska żeńskie

Opublikowane przez primumverbum w dniu

Odmiana nazwisk to bardzo szerokie zagadnienie, które nierzadko sprawia wiele problemów. Pojawia się bowiem pytanie, czy dane nazwisko podlega deklinacji.

Odpowiedź – według językoznawców – jest tylko jedna: nazwiska, niezależnie od tego czy polskie, czy obce, jeśli tylko istnieje możliwość przyporządkowania ich pod określony wzorzec, powinno się odmieniać.

Sposób odmiany zależy natomiast od płci,narodowości,końcówki nazwiska.

Z zapisem nazwisk żeńskich najczęściej nie ma większych problemów. Deklinacji podlegają bowiem jedynie nazwiska zakończone na -a – odmienia się je jak rzeczowniki pospolite o podobnej końcówce fleksyjnej, np. Janda, Jandy (D.), Jandzie (C., Ms.), Jandę (B.), Jandą (N.) – jak np. rada.

Natomiast nazwiska o zakończeniu -owa, -ówna odmieniamy według wzorca przymiotnikowego, np. Kuncewiczowa, Kuncewiczowej (D., C., Ms.), Kuncewiczową (B., N.).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial