• skrótowce
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Skróty i skrótowce. Cz. 2: SKRÓTOWCE

  Skrótowiec (inaczej akronim) to wyraz powstały poprzez odcięcie pewnych składników z wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, oznaczającego nazwę organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa itp. Najczęściej składa się z wielkich liter, początkowych głosek, cząstek wyrazowych lub sylab, i może funkcjonować jako odrębne,…

 • techniki druku
  Edytorstwo i DTP

  Techniki druku (technika druku cyfrowego, technika druku offsetowego)

  W przypadku nakładów na większą skalę wyróżnia się obecnie dwie główne techniki druku: cyfrową i offsetową. Wybór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od  wielkości nakładu i charakteru publikacji. Odpowiednio wybrana technika pozwala na profesjonalne i ekonomiczne wydanie publikacji oraz uwydatnienie wszelkich…

 • skróty
  Edytorstwo i DTP,  Poprawność językowa

  Skróty i skrótowce. Cz. 1: SKRÓTY

  Skróty występowały w najstarszych zabytkach piśmiennictwa. W inskrypcjach nagrobnych i na starożytnych tabliczkach kamiennych spotyka się na przykład jednoliterowe symbole wyrazów, wśród których skrót wyrażony literą „a” miał sto pięćdziesiąt dwa odpowiedniki wyrazowe, a „c” dwieście pięćdziesiąt dziewięć, łącznie zaś skróceń…

 • nie z imiesłowami przymiotnikowymi
  Poprawność językowa

  Pisownia partykuły nie z imiesłowami przymiotnikowymi

  Imiesłów to forma czasownika, która bardzo często sprawia użytkownikom języka wiele trudności. Przykładem może być pisownia nie z imiesłowem przymiotnikowym, do dziś budząca wiele wątpliwości i kontrowersji. Obowiązująca do końca XX wieku reguła mówiła bowiem, że partykułę nie z imiesłowem…

 • typy wydań
  Edytorstwo i DTP

  Typy wydań A, B, C (naukowe, popularnonaukowe, popularne)

  Przygotowanie tekstu do druku wiąże się każdorazowo z bardzo wielką odpowiedzialnością edytora lub redaktora: ważne jest, aby powierzone mu dzieło miało sankcję autorską, a jednocześnie było odpowiednio opracowane: poprawne, zrozumiałe, jak najbardziej przejrzyste i dostosowane do potrzeb odbiorców. Odpowiedzialność jest jeszcze większa,…

 • jak odmieniac imie jacques
  Poprawność językowa

  Jak odmieniać imię JACQUES?

  Zapis obcych imion i nazwisk w przypadkach zależnych wywołuje wiele problemów. Niezwykle często niepoprawnie jest zapisywana odmiana imienia JACQUES. W dopełniaczu często widuje się zapis JACQUESA zamiast JACQUES’A. Zapewne winne jest tu rozpowszechnione potoczne przekonanie, że apostrof pojawia się tylko…