Jak zapisywać inicjały?

Jak zapisywać inicjały? Inicjały to początkowe litery imienia i nazwiska, zakończone kropką. Mimo iż praktyka edytorska jest różna, zaleca się inicjały oddzielać od siebie spacjami. Spacją oddziela się inicjał imienia od nazwiska oraz dwa inicjały (lub więcej) od siebie, przy czym kolejne inicjały można oddzielać od siebie spacją włosową. ** Ponadto Rada Języka Polskiego zaleca, […]
Czytaj