Sensy zagubione w drodze… – poezja Damiana Skawińskiego

Tom poezji Damiana Skawińskiego pt. Spacer wydany przez Primum Verbum to zbiór sześćdziesięciu wierszy inspirowanych sztuką: malarstwem oraz literaturą, i egzystencją jednostki uwikłanej w różne relacje i podporządkowanej rozmaitym normom społecznym.

Autor, nawiązując do twórczości znanych i uznanych artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, zarówno polskich (np. Julian Tuwim, Jan Kasprowicz, Zdzisław Beksiński), jak i światowych (m.in. Rembrandt, Pablo Picasso, Edvard Munch), nakreśla współczesny obraz świata, w którym występuje obok siebie mnóstwo sprzeczności – gdzie miłość przeplata się z nienawiścią, ambicja z porażką, a delikatność z brutalnością. Poeta szuka w nim stałych wartości, punktów zaczepienia pozwalających na bezpieczne zaistnienie w rzeczywistości, przezwyciężenie lęków i poczucie ducha nowoczesności…

Mimo iż w wierszach poruszane są rozmaite zagadnienia, a autor – nierzadko ironicznie – odnosi się do różnych archetypów i motywów kulturowych, na pierwszy plan zdaje się wybijać temat twórczości i artyzmu. To on determinuje życie jednostki i stanowi o jej tożsamości, ambicjach. I to on jest jedyną drogą ucieczki z pułapki bezwartościowego istnienia, bezsensu…

Poeta przedstawia ten motyw w różnych wariacjach, przygląda mu się z wielu punktów widzenia, a jednocześnie za każdym razem skupia się na innym jego aspekcie.

Ponadto autor igra z konwencją: zagnieżdża tradycyjne prawdy w nowej rzeczywistości i sprawdza, jak w niej funkcjonują, jak się zmieniają osadzone w innym kontekście. Świadomie wykorzystuje aluzję literacką oraz obrazowość bliską malarstwu. Za pomocą kontrastów bawi się formą, przybliżając się w ten sposób do twórców awangardowych, i szuka sensów zagubionych gdzieś w drodze do współczesności.

Prostota przekazu, a przy tym wielowymiarowość wierszy poprzez swój melancholijny charakter sprawia, że niewinne pytania i poruszane zagadnienia okazują się nierzadko fundamentalnymi kwestiami filozoficznymi skłaniającymi do pogłębionej refleksji nad nieoczywistą rolą jednostki w świecie.

Dzięki temu poezja Damiana Skawińskiego, bardzo młodego twórcy o znakomitym warsztacie artystycznym, jest nad wyraz dojrzała, uniwersalna, poruszająca – każdy znajdzie w niej coś dla siebie…

Poezję tę doceniła również Pracownia Antropologii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego podczas I Ogólopolskiego Konkursu Literackiego “Lancet”. 

Książka jest dostępna w księgarni Primum Verbum. Serdecznie polecamy!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *