Jak sformatować pracę dyplomową?

Jeśli jesteś w trakcie pisania pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy innej, bardziej obszernej), to niewątpliwie czeka Cię niebawem zabieg jej formatowania. Na wizerunek pracy istotny wpływ ma nie tylko zawartość merytoryczna rozprawy, treść, ale również jej forma i estetyka. Warto zatem poznać kilka zasad, dzięki którym w szybki i prosty sposób przygotujesz pracę do druku.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Marginesy

Ponieważ prace dyplomowe drukuje się obecnie najczęściej dwustronnie, należy stosować marginesy lustrzane, uwzględniając dodatkowy centymetr po wewnętrznej stronie. Dzięki szerszemu marginesowi od strony grzbietu pracy tekst nie zostanie przysłonięty oprawą.

POLECENIE
Układ strony → ustawienia strony → marginesy

Krój i rozmiar czcionki

W tego rodzaju pracach najczęściej używa się dwunastopunktowego fontu Times New Roman, ale nie jest błędem korzystanie z innego kroju, o ile nie jest on zbyt ozdobny. Ponadto według zasad edytorskich powinna to być czcionka szeryfowa, z uwagi na to, że jest bardziej czytelna. Natomiast tytuły poszczególnych rozdziałów zapisuje się większą czcionką (na przykład czternastopunktową) i mogą być one składane krojem bezszeryfowym, na przykład Arialem.

POLECENIE
Narzędzia główne → czcionka

Justowanie

Tekst pracy dyplomowej powinien być równomiernie rozłożony na stronie, a poszczególne wiersze – wyrównane do marginesów: zewnętrznego i wewnętrznego, w celu nadania całości estetycznego, przejrzystego wyglądu.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → justowanie

W języku polskim nową myśl najczęściej wyróżnia się wcięciem akapitowym lub – rzadziej – odstępem międzyakapitowym, czyli zwiększoną interlinią. Bez względu na to, jaki sposób wybieramy, ważne jest, aby nie stosować podwójnych oznaczeń, tj. wcięcia i odstępu jednocześnie, ale jednego, konsekwentnego oznaczenia.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → specjalne → pierwszy wers
lub
Narzędzia główne → akapit → odstępy

Interlinia

Odstęp międzywierszowy, wpływający na czytelność tekstu, powinien mieć wartość 1,5.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → interlinia

Style tekstu

Nie tylko przyspieszają formatowanie tekstu i wpływają na jego standaryzację, podnoszą wartość estetyczną pracy i pomagają zachować jej przejrzystość oraz czytelność, ale umożliwiają również automatyczne wygenerowanie spisu treści, bez konieczności ręcznego wprowadzania tytułów rozdziałów, podrozdziałów i numerów stron.

POLECENIE
Narzędzia główne → styl → nagłówek  itp.

Przypisy dolne

To miejsce na dygresje i wszelkiego rodzaju odwołania. W związku z tym ta część pracy jest składana tym samym krojem pisma co tekst główny, ale pomniejszonym o dwa stopnie (10 pkt, interlinia pojedyncza).

POLECENIE
Odwołania → wstaw przypis dolny

Cytaty

Krótkie przytoczenia wewnątrz tekstu oznacza się cudzysłowem (bez kursywy), mającym najczęściej postać „ ”, z kolei do oznaczenia cytatu w cytacie (drugi poziom) stosuje się albo pojedynczy cudzysłów polski (‚ ’), albo cudzysłów francuski (« »). Natomiast cytaty dłuższe można wyróżnić mniejszym krojem pisma i wcięciem z lewej strony, mającym taką samą wartość jak akapit. Warto również zachować odstęp (na przykład dwunastopunktowy) przed i po oznaczonym w ten sposób cytacie blokowym.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → wcięcie

Wiszące spójniki, wdowy i bękarty

Pojedyncze litery pozostawione na końcu wiersza wyglądają nieestetycznie, dlatego warto je usunąć za pomocą spacji nierozdzielającej (kombinacja ctrl + shift + spacja) wstawianej między spójnikiem a następującym po nim wyrazem. Ważne, aby zrobić to na samym końcu, by pracować na ostatecznej wersji dokumentu, gdyż w przeciwnym razie trzeba będzie ciągle od nowa likwidować tego rodzaju błędy edytorskie. Podobnie należy kontrolować wdowy (pojedyncze wiersze akapitu pozostawione na końcu strony) i bękarty (pojedyncze końcowe wiersze akapitu pozostawione na początku strony), gdyż zaburzają one proporcje strony oraz interlinię.

POLECENIE
Narzędzia główne → akapit → podziały wiersza i strony → paginacja → kontrola bękartów i wdów

Numeracja stron

W przypadku prac drukowanych dwustronnie numery nieparzyste powinny znajdować się po prawej stronie arkusza, a parzyste – po lewej, lub wszystkie mogą być umieszczone na dole, na środku strony.
Dodatkowo ważne jest, aby strona tytułowa nie była numerowana. Można osiągnąć ten efekt na dwa sposoby: albo poprzez wstawienie strony tytułowej, automatycznie nienumerowanej (Wstawianie → strona tytułowa), albo poprzez dwukrotne kliknięcie u dołu strony (otworzenie menu Narzędzia nagłówków i stopek → projektowanie) i zaznaczenie opcji „Inne na pierwszej stronie”.

POLECENIE
Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony

Aby ustawić numerację naprzemienną, należy najpierw ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i wybrać:

Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony (zaznaczenie numeracji z prawej strony i opcji „Inne na stronach parzystych i nieparzystych”),

a następnie ustawić kursor na drugiej stronie dokumentu i wybrać:

Wstawianie → nagłówek i stopka → numer strony (zaznaczenie numeracji z lewej strony i opcji „Inne na stronach parzystych i nieparzystych”).

Spis treści

Jest on niezbędnym elementem każdej pracy dyplomowej, porządkującym całość i zawierającym zarys poruszanej problematyki. Należy go generować automatycznie za pomocą określonych stylów tekstu (oznaczonych rozdziałów i podrozdziałów), ponieważ tylko wtedy można go poprawnie aktualizować i tylko wtedy odsyła czytelnika na odpowiednie strony dokumentu.

POLECENIE
Odwołania → spis treści niestandardowy → spis treści

Sekcje

Aby przenieść określony element tekstu (rozdział, akapit, materiał graficzny) na następną stronę, warto skorzystać z narzędzia podziału strony i podziału sekcji. Opcja podziału strony pozwala na zachowanie określonego układu nawet po zmianach wprowadzonych do tekstu, natomiast sekcje umożliwiają ustalenie określonego formatowania dla różnych części dokumentu (np. numeracja ciągła przypisów w obrębie poszczególnych rozdziałów).

POLECENIE
Układ → znaki podziału

Tabele i rysunki

Zawartość tabel powinna być składana tym samym krojem pisma co tekst główny, ale mniejszym stopniem (10 lub 11 pkt). Poszczególną tabelę/rysunek powinien poprzedzać napis Tabela/Rysunek lub skrót Tab./Rys. wraz z numerem porządkowym i tytułem (bez kropki). Pod spodem zamieszcza się natomiast informację o źródle (również bez kropki).

Dzielenie wyrazów

Na koniec, aby tekst się ładnie układał, bez nienaturalnie dużych odstępów między poszczególnymi wyrazami, warto włączyć w swojej pracy opcję dzielenia wyrazów. Można użyć funkcji automatycznej lub ręcznie kontrolować prawidłowe przenoszenie słów i terminów użytych w pracy.

POLECENIE
Układ → dzielenie wyrazów → automatyczne

Format

Warto zapisać pracę również w formacie pdf – zapobiega to występowaniu nieprzewidzianych problemów podczas drukowania związanych między innymi ze zmianą oryginalnego układu dokumentu.

POLECENIE
Plik → zapisz jako (wybranie formatu plik PDF)

Mamy nadzieję, że nasze porady okażą się przydatne i dzięki nim z łatwością samodzielnie sformatujesz swoją pracę dyplomową.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *