Bardzo częstym błędem edytorskim jest niewłaściwe użycie łącznika bądź półpauzy. Nierzadko można zobaczyć spacje wokół łącznika (np. w nazwiskach dwuczłonowych) lub myślniki oznaczone krótką kreską. Zasadniczo używamy w edytorstwie kresek o trzech długościach:

Typ I: Pauza (myślnik) — oznacza zawieszenie komunikatu, jest to najdłuższa z edytorskich kresek. Myślnik jest zawsze otoczony spacjami z dwóch stron.

Typ II: Półpauza — współcześnie coraz częściej występuje w roli myślnika (wówczas musi być otoczona spacjami z dwóch stron). Półpauza służy także oznaczaniu zakresów (lata 2000–2005), przedziałów (strony 30–40) bądź relacji (pociąg Warszawa–Łódź). W tym drugim przypadku półpauza występuje bez spacji.

Typ. III: Dywiz (łącznik) — to najkrótsza kreska edytorska, symbolizuje przeniesienie wyrazu i łączy elementy złożeń (biało-czerwony), pojawia się także w dwuczłonowych nazwiskach (Miller-Kowalska). Dywiz nigdy nie jest otoczony spacjami.