Formy płatności i dostawy

Płatność w sklepie można zrealizować poprzez: 1) wpłatę na podany po złożeniu zamówienia nr konta albo 2) przelew natychmiastowy za pomocą systemu Paynow mBanku.

Koszty dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w sklepie i są doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia uzyskujesz informację o całkowitej kwocie, jaką należy uiścić, aby zamówienie zostało zrealizowane.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.