ikigai

IKIGAI – klucz do szczęśliwszego życia?

IKIGAI to idea wywodząca się z kultury japońskiej. Odwołuje się do potrzeby posiadania osobistego celu i sensu życia. IKIGAI to powód, dla którego nasze życie uznajemy za warte przeżywania. Można je też rozumieć jako koło zamachowe czy siłę napędową naszej egzystencji. W kulturze Zachodu pojęcie IKIGAI stało się szerzej znane stosunkowe niedawno. Do popularyzacji tej koncepcji przyczyniły się wydane w ostatnich latach książki, np. IKIGAI. Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia czy Ikigai. Japońska sztuka szczęścia.

W dosłownym tłumaczeniu ikigai oznacza ‘coś, po co się żyje, cel w życiu, powód istnienia’. W znaczeniu szerszym słowo to rozumiane jest jako ‘coś, dla czego warto wstać z łóżka’, ‘powód, by dalej żyć po negatywnych wydarzeniach’ czy ‘sens życia odnajdywany w każdym dniu’ (Garcia, Miralles 2017). Warto też dodać, że słowo w zapisie znakami kanji 生き甲斐 składa się z dwóch członów: 生き (iki) – ‘życie, bycie żywym, świeżość, witalność’ oraz 甲 斐 (kai) – ‘wartość, nagroda, wykorzystywać, owocność, coś wartego dokonania’ [1].

Jakie korzyści niesie IKIGAI?

Prowadzone od lat badania dotyczące wpływu osobistego IKIGAI na fizyczne i psychiczne samopoczucie potwierdzają, że odnalezienie własnego sensu istnienia to czynnik psychologiczny, który “koreluje ujemnie z wieloma poważnymi zaburzeniami somatycznymi i niepełnosprawnością” [1]. Już w latach 50. ubiegłego stulecia niektórzy badacze zaczęli zadawać sobie pytanie, co za tym stoi, że w identycznie trudnej sytuacji niektórzy tracą nadzieję i chęć życia, a inni je zachowują.

Yasuhiro Kotera, Greta Kaluzeviciute i in. w artykule Health Benefits of Ikigai: A Review of Literature przedstawili przegląd doniesień badawczych na temat korzyści z IKIGAI. Badania dowiodły m.in., że IKIGAI może przekładać się nawet na większe szanse przeżycia po zawale mięśnia sercowego, sprawniejsze funkcjonowanie układu odpornościowego, czy też lepsze subiektywne odczucia dotyczące zdrowia i jakości życia.

Dowiedziono również, że osoby z większym poczuciem pasji i osobistego sensu życia wykazują częściej zachowania prozdrowotne [2]. Przekonania dotyczące celu własnej egzystencji mają oczywiście także olbrzymi wpływ na dobrostan psychiczny człowieka. Wykazano, że osobisty, głęboki sens istnienia pomaga przezwyciężać lęk, stres i innego rodzaju problemy natury psychologicznej. IKIGAI przekłada się także na zmniejszone ryzyko zaburzeń poznawczych i psychicznych w wieku podeszłym. Ponadto znajduje odzwierciedlenie w lepszym przystosowaniu do życia społecznego [2].

Gdzie szukać swojego IKIGAI?

Twoje IKIGAI czeka na Ciebie tam, gdzie spotkać się mogą PASJA, MISJA, PROFESJA I POWOŁANIE. Aby dotrzeć do tego miejsca, postaraj się odpowiedzieć sobie szczerze na cztery pytania:

  1. Co kochasz?
  2. W czym jesteś dobry?
  3. Czego świat potrzebuje?
  4. Na czym możesz zarabiać?

Jeśli znajdziesz jedną odpowiedź na te wszystkie pytania – jesteś szczęściarzem. Oto stoi przed Tobą Twoje IKIGAI. Coś, co sprawia, że Twoje życie może być bardziej spełnione.

diagram ikigai
IKIGAI, oprac. na podstawie: Marc Winn, What is your Ikigai [3]
Źródła

[1] Iwona Sikorska, Joanna Mostowik, Natalia Lipp, Katarzyna Stadtmuller, Na tropach ikigai. Zaangażowanie w życie jako aspekt pomyślnego starzenia się, [w:] Siła umysłu w starości, red. M. Kielar-Turska, Kraków 2019.

[2] Yasuhiro Kotera, Greta Kaluzeviciute i in., Health Benefits of Ikigai: A Review of Literature, https://derby.openrepository.com/handle/10545/626002

[3] Marc Winn, What is your Ikigai?, https://theviewinside.me/what-is-your-ikigai/

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.