Skip to content Skip to footer

Zapis obcych imion i nazwisk w przypadkach zależnych wywołuje wiele problemów. Niezwykle często niepoprawnie jest zapisywana odmiana imienia JACQUES. W dopełniaczu często widuje się zapis JACQUESA zamiast JACQUES’A. Zapewne winne jest tu rozpowszechnione potoczne przekonanie, że apostrof pojawia się tylko wtedy, gdy obca nazwa zakończona jest w pisowni samogłoską, a gdy spółgłoską – już nie. Często tak jest, ale… to nadmierne uproszczenie. Musimy brać pod uwagę to, że końcowe S jest tu niewymawiane, nieme, należy mu się więc apostrof :)

W kontekście imienia JACQUES i jemu podobnych słownikowa zasada mówi, że „W imionach o postaci oryginalnej, w których końcowa część imienia ma wymowę różną od pisowni, np. Jacques, końcówkę fleksyjną, z wyjątkiem narzędnika, oddziela się od zasadniczej części imienia apostrofem” (Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego).

A więc odmiana imienia JACQUES przedstawia się następująco:

M. Jacues
D. Jacques’a
C. Jacques’owi
B. Jacques’a
N. Jakiem
Ms. o Jacques’u