Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych

..........................

TYTUŁ: Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych

AUTOR: Izabela Ejsmunt-Wieczorek

ROK WYDANIA: 2011

ILOŚĆ STRON: 276

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 78-83-62157-31-0

Opis

Głównym celem publikacji jest opis południowomazowieckich derywatów czasownikowych, ze wskazaniem na ich funkcje kategorialno-semantyczne oraz odniesienie tych formacji do odpowiedników innogwarowych.

 

Spis treści

Wstęp

I. FORMACJE DEWERBALNE
1. PREFIKSALNE
2. PREFIKSALNO-POSTFIKSALNE
3. FUNKCJA ASPEKTOWA
4. FUNKCJA TAUTOLOGICZNA (STYLISTYCZNA)
5. SUFIKSALNE (PARADYGMATYCZNE)

II. FORMACJE DENOMINALNE
1. SUFIKSALNE
2. SUFIKSALNO-POSTFIKSALNE
3. PREFIKSALNO-SUFIKSALNE
4. PREFIKSALNO-SUFIKSALNO-POSTFIKSALNE

III. ASPEKT. Uwagi syntetyczne

IV. KROTNOŚĆ. Uwagi syntetyczne

V. SEMANTYKA PREFIKSÓW GWAROWYCH

PODSUMOWANIE

Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks derywatów czasownikowych
Summary