Europejskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej dydaktyce polonistycznej

..........................

TYTUŁ: Europejskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej dydaktyce polonistycznej

AUTOR: Alina Wnuk

ROK WYDANIA: 2011

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 193

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-20-4

Opis

Niniejsza książka ma na celu przedstawienie zagadnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego we współczesnej dydaktyce polonistycznej. Prezentuje na podstawie programów języka polskiego, podręczników, refleksji dydaktycznej, w jaki sposób, w jakim zakresie przedmiotowym i od kiedy rodzima dydaktyka polonistyczna włączyła do nauczania problematykę europejską i jak ta tematyka ewoluowała.
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie europejskiego dziedzictwa kulturowego – rozważania ogólne

Rozdział II. Problematyka europejska a tradycje polonistyki szkolnej
2.1. Dwudziestolecie międzywojenne
2.2. Prace nad reformą szkolnictwa i zmiany programowo-strukturalne w dydaktyce polonistycznej (1945-1998)

Rozdział III. Dydaktyka polonistyczna wobec zagadnień europejskich po roku 1999 w trzech etapach edukacyjnych
3.1. Szkoła podstawowa
3.2. Gimnazjum
3.3. Liceum ogólnokształcące

Rozdział IV. Działania edukacyjno-wychowawcze przybliżające zagadnienia europejskie. Dotychczasowe obserwacje i oceny
4.1. Przykłady działań o tematyce europejskiej
4.2. Wyniki ankiety na temat zagadnień europejskich

Rozdział V. Refleksje końcowe

Aneks

Bibliografia