Inflanty Polskie w literaturze

..........................

TYTUŁ: INFLANTY POLSKIE W LITERATURZE. Wybór tekstów źródłowych. CZ. I

WSTĘP I OPRACOWANIE: Dorota Samborska-Kukuć

ROK WYDANIA: 2016

FORMAT: A5

LICZBA STRON: 147

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-30-9

Opis

Publikacja kierowana jest do Studentów zainteresowanych problematyką pograniczy północno-wschodnich. Część I, obejmującą zasadniczo wiek XIX, formują dwie składowe: segment pierwszy – wprowadzający, stanowi rys historyczno-kulturowy terytorium, drugi – wybór różnych polskojęzycznych tekstów (historycznych, etnograficznych, fikcjonalnych) dotyczących Inflant Polskich przede wszystkim z wieku XIX (kryterium doboru była data urodzenia autora). Są więc opinie dawnych historyków, fragmenty wyjęte z intymistyki oraz utwory literackie (poetyckie, prozatorskie, a także dramat). Każdy wypis poprzedzony jest sygnalnym biogramem jego autora oraz bibliografią.
SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
WPROWADZENIE
Inflanty Polskie – rys historyczny (do końca XIX wieku)
Polskie tradycje literackie w Inflantach Polskich do końca XIX wieku
Bibliografia (wybór)
WYBÓR TEKSTÓW
Jan August Hylzen: Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do wieku naszego dziejach i rewolucjach…
Gustaw Manteuffel: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość…
Gustaw Manteuffel: Nieco z dziejów dawego księstwa inflanckiego…
Adam Antoni Plater: O pochodzeniu wyrazu Rubo albo Rubon…
Ignacy Chrapowicki: Dźwina
P.A.: Na dąb w Inflantach
Onufry Korkozewicz: Do Dźwiny .
Michał Borch: Dwa słowa o Dźwinie
Kazimierz Bujnicki: Upodobanie w niespodziankach
Kazimierz Bujnicki: Pamiętniki księdza Jordana…
Kazimierz Bujnicki: Pamiętniki (1795–1875)
Kazimierz Bujnicki: Wyjątek z własnoręcznego pamiętnika
Ludwika Hipolita Plater: Przed laty
Ludwika Hipolita Plater: Dramat bez nazwy…
Eugeniusz Plater: Wspomnienie z 1863 roku…
Bolesław Limanowski: Pamiętniki (1835–1870)
Leon Plater: Pan Stanisław na posadzie…
Leon Plater: Cieniom Krasławia w hołdzie
Leon Plater: Krasław