Obraz łodzi w tekstach reportaży z tygodnika „Odgłosy” (1958–1992)

..........................

TYTUŁ: Obraz łodzi w tekstach reportaży z tygodnika „Odgłosy” (1958–1992)

AUTOR: Elwira Olejniczak

ROK WYDANIA: 2011

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 217

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-50-1

Opis

Tygodnik społeczno-kulturalny „Odgłosy” istniał na łódzkim rynku prasowym przez kilkadziesiąt lat i był jednym z ważniejszych łódzkich dokonań dziennikarskich. Nie doczekał się dotąd obszerniejszego opracowania, mimo że stanowił ważny składnik łódzkiej kultury, był obrazem życia społecznego, akademickiego i politycznego całego regionu.

„Odgłosy” w pełni zasługują więc na to, by przypomnieć o ich randze, znaczeniu w życiu i historii miasta, a także roli w kształtowaniu wizerunku Łodzi.

Teksty reportaży w „Odgłosach” nie tylko przedstawiają konkretne sytuacje, ludzi i zdarzenia, będące elementem dziejów miasta. Ujawniają także stosunek dziennikarzy7, a za ich pośrednictwem i mieszkańców, do prezentowanych sytuacji, pokazują specyfikę czasów, w których powstawały, kształtują określoną wizję miasta.

Analizie z perspektywy lingwistycznej został poddany materiał obejmujący wszystkie lata istnienia pisma na łódzkim rynku prasowym, od pierwszego numeru, który ukazał się 2 marca 1958 roku, do ostatnich tygodników wydanych w 1992 roku. Analiza tekstów reportaży została podporządkowana przedstawieniu językowego obrazu Łodzi. Ze względu na obszerny zakres materiału, na który składa się około 1000 reportaży dotyczących Łodzi i regionu, szczegółowemu opracowaniu poddane zostały te z tekstów, które w bezpośredni i najbardziej wyrazisty sposób łączą się z omawianym zagadnieniem. Wnikliwa lektura reportaży pozwoliła na początku wybrać 250 publikacji stanowiących szeroki kontekst badań. Szczegółowej analizie poddano 44 reportaże różnych autorów, przyjmując metodę funkcjonalno-pragmatyczną z elementami kognitywizmu (JOS).

[fragmenty]

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
ROZDZIAŁ 1: JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA
1.1. JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE
1.2. JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA ― DEFINICJE POJĘCIA
1.3. SKŁADNIKI JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA
1.3.1. JOS A STRUKTURA GRAMATYCZNA JĘZYKA
1.3.2. JOS A SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
1.3.3. JOS A SKŁADNIA I STRUKTURA TEKSTU
1.3.4. JOS A KONOTACJE SEMANTYCZNE, METAFORYKA I STEREOTYPY
1.3.5. JOS A ETYMOLOGIA, STYLIZACJA I ETYKIETA JĘZYKOWA
1.3.6. JOS A ONOMASTYKA
1.3.7. JOS A PUNKT WIDZENIA
ROZDZIAŁ 2: REPORTAŻ DAWNIEJ I DZIŚ
2.1. GENEZA REPORTAŻU I JEGO ROZWÓJ W POLSCE
2.2. DEFINICJE REPORTAŻU
2.3. ODMIANY REPORTAŻU
2.4. DYSKUSJE WOKÓŁ REPORTAŻU
2.5. AUTENTYZM A FIKCJA W REPORTAŻU
2.6. JĘZYK REPORTAŻU

CZĘŚĆ ANALITYCZNA
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1: OBRAZ ŚRÓDMIEŚCIA
1.1. ULICA PIOTRKOWSKA – SYMBOL ŚRÓDMIEŚCIA
1.2. ULICA GŁÓWNA – TRASA WSCHÓD-ZACHÓD
PODSUMOWANIE
ROZDZIAŁ 2: OBRAZ WIDZEWA
2.1. WIDZEW
2.2. STOKI
2.3. SIKAWA
PODSUMOWANIE
ROZDZIAŁ 3: OBRAZ GÓRNEJ
3.1. DĄBROWA
3.2. CHOJNY
3.3. GÓRNIAK
3.4. ROKICIE
3.5. RUDA
PODSUMOWANIE
ROZDZIAŁ 4: OBRAZ POLESIA
4.1. ZDROWIE
4.2. RETKINIA
4.3. KOZINY
PODSUMOWANIE
ROZDZIAŁ 5: OBRAZ BAŁUT
5.1. BAŁUTY
5.2. BAŁUCKI RYNEK
5.3. RADOGOSZCZ
PODSUMOWANIE
REPORTAŻE „ODGŁOSÓW”
ZAKOŃCZENIE
ANEKS
LITERATURA CYTOWANA
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA