Anna Obrębska

redaktor / grafik / wykładowca

O mnie

Designerka komunikacji językowej i wizualnej :)

Anna Ewa Obrębska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wieloletnia wykładowczyni w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących komunikacji językowej i wizualnej, public relations, promocji, reklamy, kreowania wizerunku i autoprezentacji. Organizatorka i  współorganizatorka konferencji naukowych; autorka i redaktorka książek i artykułów z zakresu komunikacji społecznej oraz lingwistyki. Koordynatorka przedmiotów i kursów z zakresu public relations, sztuki negocjowania, przedsiębiorczości, sponsoringu; promotorka i recenzentka licznych prac dyplomowych. Od 2009 roku dyrektor i edytor we własnej firmie – Primum Verbum.

Kontakt

 • E-mail: anna.ewa.obrebska@gmail.com
 • E-mail sł.: biuro@primumverbum.pl
 • Telefon sł.: + 48-886-164-316
 • Strona firmy: https://primumverbum.pl/


Działalność

Korekta i redakcja tekstów

opracowuję książki i artykuły

Projektowanie publikacji

przygotowuję do druku teksty

Grafika

tworzę okładki i mat. promocyjne

Promocja i public relations

kreuję strategie PR, szkolę

Moje CV

Doświadczenie

Właściciel / dyrektor
w Primum Verbum

lipiec 2009 – obecnie

zarządzam firmą Primum Verbum, redaguję teksty, a także tworzę grafikę

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Wydziału Filologicznego UŁ

październik 2007 – wrzesień 2012

opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie uczestnictwa Wydziału w eventach

Pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Łódzkiego

październik 2004 – wrzesień 2016

Prowadzone przedmioty:
public relations trzeciego sektora, public relations – formy i narzędzia komunikacji społecznej, public relations zewnętrzne, PR w Internecie – warsztaty, podstawy public relations, sponsoring, praca z audytorium – warsztaty, nauka o komunikowaniu – wprowadzenie, analiza i konstruowanie przekazu reklamowego w Internecie, nauka o komunikowaniu – autoprezentacja, językowe i pozajęzykowe aspekty reklamy, komputer w pracy dziennikarza i PR-owca, sztuka negocjowania, tworzenie i redagowanie internetowych serwisów informacyjnych, analiza dyskursów komunikacji społecznej, językowe i pozajęzykowe środki kształtowania relacji społecznych (public relations), komunikacja językowa – skuteczne działanie słowami, socjolingwistyczna sytuacja w Polsce, językoznawstwo ogólne, seminarium licencjackie, strategia i planowanie – warsztaty, podstawy przedsiębiorczości.

Napisane i zredagowane książki:
Algorytmy słowotwórczego parafrazowania, Podstawy sztuki negocjowania, Public realtions malych firm (red.), Practical Applications of Linguistic Research (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji (współred.).

Edukacja

Doktor nauk humanistycznych
w zakresie językoznawstwa

maj 2009, Uniwersytet Łódzki

na podstawie pracy pt. "Komunikacyjne mechanizmy parafrazowania przy użyciu morfemów słowotwórczych (implementacja komputerowa)"

Magister filologii polskiej

czerwiec 2004, Uniwersytet Łódzki

na podstawie pracy pt. "Reprezentacja kognitywna a sztuczna inteligencja"

Technik informatyk

czerwiec 2004

na podstawie pracy pt. "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w językoznawstwie"

Matura

maj 1999

w XXV LO w Łodzi, zdawane przedmioty: język polski, język angielski, biologia

Umiejętności

 • Redakcja tekstu

 • DTP

 • Grafika

 • Public realtions

 • Projektowanie stron

Języki

 • polski

 • angielski

 • włoski

 • rosyjski

Zainteresowania

 • literatura
 • design
 • zen
 • slow life

Cechy

 • Sumienność Uczciwość
 • Kreatywność Samodyscyplina