Redakcja i korekta tekstu

korekta i redakcja tekstu

Oferuję Państwu redakcję i korektę tekstów każdego typu – naukowych, beletrystycznych, marketingowych i innych. 

Nazywam się Anna Obrębska-Woźniczka, redakcją i korektą tekstów zajmuję się zawodowo od 2009 roku. 12 lat temu założyłam firmę Primum Verbum, która proponuje nie tylko usługi edycji językowej, ale także kompleksowo przygotowuje do druku publikacje oraz wydaje książki.

Do tej pory poprawiłam kilkadziesiąt tysięcy stron różnego typu materiałów oraz kompleksowo przygotowałam do druku kilkaset książek.

Zanim powołałam do życia firmę Primum Verbum, przez wiele lat zgłębiałam na Uniwersytecie Łódzkim tajniki języka polskiego, co zaowocowało najpierw tytułem magistra filologii polskiej, a później stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego.

Chętnie poprawię dla Państwa zarówno obszerną monografię naukową, jak i krótki materiał promocyjny. Gwarantuję najwyższą jakość usług redakcyjnych, szeroki zakres redakcji tekstu, nanoszenie poprawek w trybie śledzenia zmian i – oczywiście – dotrzymywanie ustalonych terminów.


Jaki jest zakres usługi redakcji i korekty tekstu?

W ramach redakcji i korekty tekstu korygowane są usterki:
– ortograficzne,
– interpunkcyjne,
– gramatyczne,
– leksykalne,
– stylistyczne,
– logiczne,
– merytoryczne (o ile dotyczą wiedzy ogólnej, a nie bardzo specjalistycznej),
– edytorskie błędy zapisu, takie jak niepotrzebne spacje, łączniki w miejscu myślników itp.,
a także ujednolicane są przypisy i bibliografia w opracowaniach naukowych.