Hultajska Trójka 1941–1944 E-BOOK (PDF)

TYTUŁ: Hultajska Trójka 1941–1944

AUTOR: Aniela Książek-Szczepanikowa

ROK WYDANIA: 2018

FORMAT: PDF

LICZBA STRON: 279

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-80-4, e-ISBN 978-83-66354-04-3

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

Opis

TYTUŁ: Hultajska Trójka 1941–1944

AUTOR: Aniela Książek-Szczepanikowa

ROK WYDANIA: 2018

FORMAT: PDF

LICZBA STRON: 279

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-80-4, e-ISBN 978-83-66354-04-3

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

***

Autorka opracowania, stawiając sobie niełatwe zadanie przedstawienia swoistości „świata przedstawionego” uczniowskich pisemek lat okupacji, podejmuje próbę wejścia w jego orbitę. Dopełnia zatem teksty dzieci i młodzieży (autorzy w wieku gimnazjalnym stopniowo dorastają) osobistymi pamiętnikami czterech osób w wieku od 10 do 40 lat. Daje w ten sposób możliwie najszerszą perspektywę odbiorczą czytelnikowi przyszłości. Sobie wyznacza miejsce marginalne, percepcyjnie pomocnicze, stosując, w stopniu co najmniej umiarkowanym, własną wiedzę psychologiczną, historyczną czy znajomość poetyki […].

W opracowaniu przemówić mają przede wszystkim teksty Hultajów, pisane z dziecięcą, a następnie młodzieńczą pasją. […] Dzięki nim poznajemy środowisko rodzinne Hultajów i znacznie starszą młodzież, przyszłych „Kolumbów”. Piszący nie są bowiem już dziećmi, lecz nie przynależą jeszcze do pokolenia Kolumbów, jakkolwiek oni również swoimi wspomnieniami dopełniają obraz zniewolonego świata.

***

Spis treści

Prolog
Wprowadzenie
Wygnańcy z ojczyzny w Radzyniu Podlaskim – początki
Przestrzeń i czas
Wobec dwóch Światów
Część pierwsza. „Teka Pickwicka” – teksty autorskie
Rymowanki przez Pickwicka inspirowane
Proza „Pickwickowa” (kwiecień–maj 1941)
Piszą „dzieci dojrzałe”
Lęk opanowany
Część druga. „Teka Hultajskiej Trójki”
Ku twórczym „publicystom”
Przegląd tekstów autorskich
„Wstępniaki” – rok wyd. 1942, do marca 1943
Poezjowanie 1942–44
Liryka i nie tylko
1943/44 rok wydawniczy – dorastanie. Poezjowania ciąg dalszy
Ostatnie wiersze w ostatnich „Tekach…”
Proza Hultajów w latach 1942/44
Prawa Trójki Hultajskiej
Teksty informacyjne dla koleżanek i kolegów spoza tajnych kompletów
*** Na marginesie prezentacji
*** Na marginesie prezentacji
*** Na marginesie prezentacji
„Cierpienia książek”
Przeszłość przywołana – „pani od polskości”
Część trzecia. 1944 – Koniec „świata Hultajów”… Ostatnie teki, ostatnie spotkania i nieuchronne – żegnaj!
Nadchodzą zmiany! Kwietniowa „Teka…”
Oczekiwanie
Ostatnia „Teka…” – maj. „Ocalić od zapomnienia”
Epilog
Podsumowanie
Obraz „Hultajskiego świata”
Słowa jak „bezdomne złudzenie”… Początki. Poezjowanie
Miejsce prozy w „Tekach Hultajskiej Trójki”
Bibliografia
Okupacja hitlerowska 1939–1945
Publikacje z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotowej
Pozycje uzupełniające
Aneks
Oświadczenia dotyczące pochodzenia prezentowanych materiałów
Fragmenty pamiętników. Tło i uzupełnienie przekazu Hultajów
Ofiary terroru okupanta
Ofiary i skutki terroru
Rodzinne życie „Hultajów” – świadectwa stylu wychowania
Zbliżenia okładek „Tek…”
Szlaki życiowe młodzieży szkolnej – od harcerstwa do partyzantki
Indeks tekstów
Indeks fotografii

Fragmenty

Ocaleni z pożogi, ale wygnani z domów, tułacze obarczeni grzechem polskości, z plecakiem lub walizeczką w ręce – aktorzy spektaklu walki, odwagi i poświęcenia – przerażeni własnym przerażeniem – próbowali jesienią 1939 roku pełnić dalej obowiązki rodzinne i rodzicielskie. Nie znali uchodźczych dróg, nie wiedzieli, gdzie znajdą schronienie, nie umieli jeszcze kłamać, aby żyć. Wciąż jeszcze trwali w nieistniejących domach i mieszkaniach, w ogrodach wyzłoconych jesienią, w gabinetach pełnych książek, w warsztatach i miejscach pracy, w gospodarstwach wiejskich wydanych na pastwę płomieni. Ciągle jeszcze legitymowali się sobą, nie wiedząc, że są już kimś innym – „podludźmi”. Podejmowali też decyzje najważniejsze – ochrony dzieci. Musiały mieć one przede wszystkim miejsce do życia – dom. Gdzie szukać nowej siedziby? Kim być dla nowej społeczności? Gdzie znajduje się bezpieczna codzienność dla wygnańca?

Dzieci wiedziały, że przydzielony rodzinie dom jest cudzy. Nagła zmiana warunków życia i brak odpowiedzi na istotne pytania stopniowo uświadomiły bezdomnym chłopcom i dziewczynkom, że muszą pomagać rodzicom, nie licząc na ich wsparcie w wielu sprawach. Przede wszystkim muszą odnaleźć swoje miejsce w zniewolonym świecie Polaków. Zadziwiające jest to, że dzieci usytuowały siebie i swoje potrzeby rozwojowe w kręgu codzienności, celowo zawężonym przez okupantów. Nie nudziły się. Kiedy brakowało książek, uzupełniały braki poprzez twórczość własną, pisząc na miarę swoich możliwość dla siebie i najbliższego otoczenia, dla kolegów i koleżanek. Podjęły próbę redagowania pisemka dla dzieci. Nie była to wyłącznie zabawa.

Kolejny tekst jest dowodem „szperactwa” Komara i zapotrzebowania kolegów na informacje, których nie mogły dostarczać książki i czasopisma w okupowanym kraju. Tu, jak wiemy, słowo napisane po polsku było prześladowane. Nie oznaczało to jednak ograniczenia zainteresowań uczniów. Ci, którzy nie mogli uczęszczać na dodatkowe lekcje, mieli wiele pytań. Hultaje wyróżniali się widocznie tym, że potrafili docierać do wiadomości i mieli możliwość zdobywania tekstów (ukryte książki rodziców, między innymi Komara).

Prawa Trójki:
1. Kocha Boga i Ojczyznę.
2. Współdziała ze swym Amicusem.
3. W swych poczynaniach kieruje się słusznością i sprawiedliwością.
4. Jest pokorna.
5. Żyje w pogodzie ducha.
6. Kocha ludzi.
7. Trójki nie może rozwiązać nawet śmierć.
8. Trójka wydaje wspólnie „Tekę…”.
9. Trójka postanowiła raz do roku (kwiecień) swe prawa zmieniać i ulepszać.
10. Nieprzestrzeganie praw przez członków karane jest przez Amicusa

Nela czyli Pickwick
Nela łapiduszka, dziewczyna do rzeczy
Czasem bawi się lalkami, czasem chorych leczy
Kiedy Nela ma pacjenta siada za swym biurkiem
Potem zręcznie go związuje grubym, mocnym sznurkiem
I zakłada okulary, wkłada fartuch w bieli,
Aby chorzy jej pacjenci miły widok mieli.
Gdy tak chory leży w łóżku sznurkami związany,
Doktór patrzy czy ten człowiek bardzo połamany.
Bo Anielka jest chirurgiem znanym w całym świecie,
Leczy ludzi całą zimę, kraje zwiedza w lecie.
Gdy się przejmie pięknem świata, bierze w rękę pióro
Bo ten doktór się zajmuje i literaturą.