Joanny Kulmowej „poezja otwarta” E-BOOK (PDF)

TYTUŁ: Joanny Kulmowej „poezja otwarta”. Problemy odbiorcze – opera aperta

AUTOR: Aniela Książek-Szczepanikowa

ROK WYDANIA: 2017

ILOŚĆ STRON: 206

FORMAT: pdf

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-37-8

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

Kategoria: Tag: Product ID: 1946

Opis

TYTUŁ: Joanny Kulmowej „poezja otwarta”. Problemy odbiorcze – opera aperta

AUTOR: Aniela Książek-Szczepanikowa

ROK WYDANIA: 2017

ILOŚĆ STRON: 206

FORMAT: PDF

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-37-8

Profesor Aniela Książek-Szczepanikowa w swojej publikacji poświęconej życiu i twórczości Joanny Kulmowej wraca do tego, co było, a minęło niezauważalnie lub utrwalone zostało z pozycji osobistych przeżyć, udoku­mentowanych tekstami poetyckimi, fotografiami i listami – w książkach i artykułach autorki o Joannie ze Strumian. Do tego metaforycznego powrotu skłoniła prof. Szczepanikową pokorna prośba poetki Joanny Kulmowej o… nieskończenie. Wypowiedziana zo­stała w książce pod takim właśnie tytułem, której okładka przedstawia w perspektywie leśną drogę wiodąca z ciemno­ści ku światłu.

Nagle pojawiały się wspomnienia – klisze dróg i dróżek na skraju Puszczy Goleniowskiej, polanek i gęstwin wiodą­cych do Strumian, niewielkiej wsi, gdzie przez trzydzieści pięć lat mieszkali Joanna i Jan Kulmowie (1961–1996).

Autorka trafiła tam w 1981 roku, prowadzona głosami młodzieży, która prześladowana przez ZOMO szukała miejsca ciszy, spokoju, zrozumienia i radości. Od tej pory czasy walki i nadchodzących przemian społeczno-politycznych przywoływały skojarzenia z małym domkiem na skraju wielkiego lasu, który na wiele lat stał się Arkadią poetyckiego słowa.

***
(…) Więcej jest w człowieku zagadnień
Niż samego człowieka (…)
Im większy postęp
Tym większa jest rzeka pokusy
Rzeka pytań
Rzeka problemów
Coraz bardziej zawiłych.

(Roman Brandsteatter, Wniebowstąpienie)

Spis treści

Od Autorki

„ŻYWIOŁ LOTU”
Łączność twórczości dla dzieci ze światem dorosłych
Kłopoty z biografią
Bogactwo niedocenione…

SKĄD BIERZE SIĘ POEZJA…
Początki utrwalone
Strumiańscy goście o poezji Joanny Kulmowej
Głosy licealistów
Bliżej o młodych z lat 1981–1996
Unikalne prace maturalne typu licencjackiego
Nike dwukrotnie przywołana
Na ten słodki czas.
Poetycka akcja w latach osiemdziesiątych XX wieku

O „NIEZNISZCZALNOŚCI JAK WSPOMNIENIE”
Suplement mój
Poemat tylko dla dorosłych. Pierwsze czytanie
Poemat z głębi romantyzmu

WOBEC SPOŁECZNOŚCI – JA I ONI
Ludowość wczoraj i dziś
Korespondencyjne otwarcie na człowieka.
Joanna Kulmowa i adresaci jej listów w latach 1982–1996
Początki – kontakty z młodzieżą
Korespondencja 1988–1989
Korespondencja z lat 1992–1996 – ważniejsze doniesienia
„Był las – nie było nas, będzie las, nie będzie nas…”

TOMIK POEZJI – CZY POEZJA TOMIKU
Przestrzeń poetycka otwarta lub zamknięta
„Wiekom na przekór”
Ballady i zaśpiewy
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Część czwarta
Część piąta
Część szósta
Część siódma
Część ósma

PODSUMOWANIE
Od poetyckiego wołania do ostatecznej decyzji
Bibliografia
Joanna Kulmowa – przywołane teksty autorskie
Aneks
Okiem obiektywu
Joanna Kulmowa teksty ręcznie pisane
Dokumenty i poszukiwania
Spis treści poszczególnych prac maturalnych młodzieży IX LO w Szczecinie 1981–1982

Fragmenty

***

“W epoce elektroniki naciśnięcie guzika lub muśnięcie palcem otwiera światy marzeń ukrytych i pragnień niespełnionych. W mozaice multimedialnej życie ujawnia się przyjaźnie, bez przeszkód i trudu, bez problemów, jak baśniowe – „stoliczku nakryj się”. Czyżby nasze czasy były RAJEM?

Co kryje się w ułatwieniach bez granic? O czym śpiewać będą w przyszłości ludzie talentem nawiedzeni? Może z tego, co utrwalone słowem, spróbują budować przekazy dzięki technicznym ułatwieniom zręcznie realizującym możliwości niemożliwe?

A co z ludźmi kształconymi elektroniką… jacy są lub mają być? Czy do nich stosować można np. słowo folklor – skoro wszyscy ufają nowym przekazom? Kim jest wynalazca współczesności produkujący nowe aktywne przyciski – twórcą czy wytwórcą?”