Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów E-BOOK (PDF)

TYTUŁ: Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów

AUTOR: Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska

ROK WYDANIA: 2010

ILOŚĆ STRON: 253

FORMAT: PDF

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-18-1, e-ISBN: 978-83-66354-06-7

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

Kategoria: Tag: Product ID: 1943

Opis

TYTUŁ: Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów

AUTOR: Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska

ROK WYDANIA: 2010

ILOŚĆ STRON: 253

FORMAT: PDF

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-18-1, e-ISBN: 978-83-66354-06-7

***

W swojej publikacji pt. Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów Aleksy Awdiejew i Grażyna Habrajska skupili się głównie na problemie kompozycji sensu ideacyjnego oraz kompozycji sensu interakcyjnego. Wyjaśnili, jaka jest różnica między kompozycyjnością sensu a strukturą poznawczą, pokazali sposoby analizy tekstu, a także przedstawili wyjściowe elementy sensu w gramatyce komunikacyjnej. Autorzy podjęli się wyzwania przedstawienia interpretacji zjawisk związanych z procesem komunikowania. Swoje przemyślenia ukazali z perspektywy odbiorcy, który poszukuje sensu wypowiedzi.

***
SPIS TREŚCI

0. Komunikatywizm a opis języka
1. Kompozycyjność sensu a struktury poznawcze
1.1. Semantyczna analiza postkomunikacyjna
1.1.1. Teoria pól semantycznych
1.1.2. Próby uwzględnienia semantyki w opisie gramatycznym
1.2. Psychologiczne mechanizmy przedstawiania rzeczywistości w komunikacji
1.3. Teorie reprezentacji wiedzy
1.3.1. Teoria ram (frames theory) i scenariuszy
1.3.2. Teoria prototypów
1.3.3. Teoria amalgamatów
1.3.4. Teoria wyidealizowanych modeli kognitywnych George’a Lakoffa
1.4. Obrazowanie jako podstawowy proces rozumienia tekstu
2. Komunikacja a analiza tekstu
2.1. Podejście dystrybucyjne a holistyczne
2.2. Komunikacja a rozumienie
3. Wyjściowe elementy sensu w gramatyce komunikacyjnej
3.1. Sytuacja komunikacyjna
3.2. Wyjściowe komponenty sensu ideacyjnego
3.3. Typy schematów i standardów semantycznych
3.3.1. Predykaty prymarne
3.3.2. Metapredykaty prymarne
3.4. Subkategoryzacja argumentów w standardach semantycznych
4. Kompozycja sensu ideacyjnego
4.1. Sposoby detrywializacji
4.1.1. Detrywializacja monopredykatywna
4.1.1.1. Wprowadzenie indywiduów
4.1.1.2. Wprowadzenie aktualizacji
4.1.1.2.1. Aktualizatory czasu
4.1.1.2.2. Aktualizatory przestrzeni
4.1.1.2.3. Aktualizatory duratywności
4.1.1.2.4. Aktualizatory krotności
4.1.1.2.5. Aktualizacja za pomocą kategorii aspektu
4.1.2. Detrywilizacja polipredykatywna
4.1.2.1. Predykacja sekundarna
4.1.2.2. Metapredykacja sekundarna
4.1.2.3. Kontaminacja standardów
4.1.2.3.1. Kontaminacja czysta
4.1.2.3.2. Kontaminacja metonimiczna
4.1.2.3.3. Kontaminacja metaforyczna
4.2. Teoria normatywności a reguły uzyskania dopełnienia
sensu
4.2.1. Kompetencja komunikacyjna
4.2.2. Mechanizmy uzyskiwania dopełnienia sensu
4.3. Odtwarzanie sensu indeksalnego
4.4. Organizacja sensu za pomocą łączników
5. Kompozycja sensu interakcyjnego
5.1. Operatory interakcyjne
5.2. Sens perswazji interakcyjnej
6. Kompozycja sensu na poziomie organizacji dyskursu
6.1. Składniki sensu parafrazowania
6.2. Sens operatorów organizacji dyskursu
6.3. Gatunkowy sens organizacji dyskursu
7. Sposoby analizy tekstu
Bibliografia