Promocja!

Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne

21,00 

TYTUŁ: Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne

SERIA: STUDIA Z METODOLOGII I FILOZOFII JĘZYKOZNAWSTWA (3)

REDAKCJA: Piotr Stalmaszczyk

ROK WYDANIA: 2015

FORMAT: B5

ILOŚĆ STRON: 208

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-00-2

5 w magazynie

Opis

Prace zebrane w niniejszym tomie podejmują problematykę zdań i aktów mowy z perspektyw językoznawczych i filozoficznych, wykazując dopełniający się charakter tych dwóch dyscyplin. Analizowana tematyka podejmowana jest zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej, z dużą wagą przywiązywaną do ustaleń metodologicznych.

Spis treści

Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
Wstęp: Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne

Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 1: Zdanie w teorii Ferdynanda de Saussure’a

Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)
Rozdział 2: Gottlob Frege o zdaniu. Rozwój koncepcji w latach 1879–1919. Uwagi wstępne

Janusz Malak (Uniwersytet Opolski)
Rozdział 3: Szyk wyrazów w zdaniu odbiciem linearyzacji czy derywacji?

Jacek Witkoś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Rozdział 4: Minimalna Elastyczność Faz

Jarosław Jakielaszek (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 5: Jak rozpoznać zdanie, kiedy się je utworzy? Pojęcie zdania w gramatyce generatywnej i w semantyce formalnej

Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)
Rozdział 6: Semantyka znaczeń domyślnych a debata między minimalizmem a kontekstualizmem

Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki)
Rozdział 7: Analiza parataktyczna wypowiedzeń zdań performatywnych

Piotr Łukowski (Uniwersytet Łódzki)
Rozdział 8: Konceptualizacja kłamstwa i manipulacji w teorii aktów mowy Searle’a-Vandervekena

Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
Rozdział 9: Jak zdobywać punkty w grze illokucyjnej

Indeks