ROZMOWY O KOMUNIKACJI 8. Sens i bezsens w komunikacji E-BOOK (PDF)

24,60

TYTUŁ: ROZMOWY O KOMUNIKACJI 8. Sens i bezsens w komunikacji

SERIA: ROZMOWY O KOMUNIKACJI

REDAKCJA: Grażyna Habrajska

ROK WYDANIA: 2018

ILOŚĆ STRON: 166

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

e-ISBN: 978-83-65237-65-1

Uwaga: Przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem każda książka elektroniczna chroniona jest znakiem wodnym. E-book zostaje wysłany automatycznie na adres e-mail podany przy zamówieniu po otrzymaniu należności przez Primum Verbum (przy przelewie natychmiastowym czas oczekiwania zazwyczaj nie przekracza 30 minut).

Kategoria: Tagi: , Product ID: 1903

Opis

TYTUŁ: ROZMOWY O KOMUNIKACJI 8. Sens i bezsens w komunikacji

SERIA: ROZMOWY O KOMUNIKACJI

REDAKCJA: Grażyna Habrajska

ROK WYDANIA: 2018

ILOŚĆ STRON: 166

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

e-ISBN: 978-83-65237-65-1

Osią przewodnią oddawanego do rąk Czytelnika ósmego już tomu z serii „Rozmowy o Komunikacji” są pojęcia sensu, bełkotu i normalności – osadzone w różnych aspektach komunikacji.

Publikację otwiera tekst Aleksego Awdiejewa, który stanowi ogólny szkic teorii sensu, rozpatrywany jako baza założeń metodologicznych analizy sensu w gramatyce komunikacyjnej. Kolejny artykuł tomu Dariusz Doliński poświęcił fenomenowi ludzkiego posłuszeństwa, natomiast Michael Fleischer swoje rozważania skoncentrował wokół zagadnień bełkotu i sensu.

W dalszej części książki Annette Siemes scharakteryzowała normalność i procedury normalizacyjne jako kategorie obserwacji dla badań komunikacji, natomiast Grażyna Habrajska opisała zjawisko kontrastowania reguł ideologicznych, zauważając, że interpretacji standardowej zawsze towarzyszy interpretacja partykularna, uwzględniająca specyficzną wiedzę odbiorcy i jego system wartości. Wiesław Czechowski w swoim artykule rozważa specyfikę argumentacji w programach informacyjnych i zauważa, że często jest w nich wykorzystywany mechanizm pomijania przesłanek, które widz nieświadomie odtwarza, opierając się na własnej wiedzy i kompetencjach logicznych.

Maciej Sergiusz Piotrowski swój artykuł poświęcił natomiast sytuacjom komunikacyjnym we współczesnym teatrze dramatycznym. Kolejny tekst – Grażyny Habrajskiej – porusza temat zasad interpretacji komunikacyjnej. Tom zamyka artykuł Aleksego Awdiejewa, poświęcony słowotwórczym wyznacznikom lokalizacji termów w układzie predykatowo-argumentowym

Mamy nadzieję, że przedstawione w tym tomie teksty zainteresują Czytelników i staną się inspiracją do dalszych prac badawczych.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Aleksy Awdiejew
Czym jest sens?

Dariusz Doliński
Fenomen ludzkiego posłuszeństwa

Michael Fleischer
Bełkot i sens – co z tego wynika?

Annette Siemes
Normalność i procedury normalizacyjne jako kategorie obserwacji dla badań komunikacji

Grażyna Habrajska
Kontrastowanie reguł ideologicznych

Wiesław Czechowski
Argumentacja w programach informacyjnych

Maciej Sergiusz Piotrkowski
Sytuacje komunikacyjne we współczesnym teatrze dramatycznym

Grażyna Habrajska
Zasady interpretacji komunikacyjnej

Aleksy Awdiejew
Słowotwórcze wyznaczniki lokalizacji termów w układzie predykatowo-argumentowym