stan flow

Stan flow i życie z pasją

Wyobraź sobie dwie rybki. Jedna z nich znajduje się w zaułkach mielizny, w mętnej wodzie, która nie płynie. Druga z nich jest zaś w rześkim i wartko płynącym nurcie rzeki. Ta pierwsza rybka, bez względu na to, jakby się nie starała, nie dotrze do morza tak prędko jak ta druga, która zrobi to nie tylko szybko, ale i w dodatku bez wysiłku. Co je różni? No właśnie ten niosący nurt strumienia, naturalny przepływ (flow*), który pomaga osiągać cele.

Flow to taki stan umysłu, w którym jesteś w pełni zespolony z chwilą obecną. Ty i Twoje życie stanowicie jedność.

Na pewno znasz ze swojego życia takie sytuacje, że robiłeś coś, czego „nie czułeś”, co nie było dopasowane do Twoich aktualnych potrzeb i zainteresowań, w żaden sposób to w Tobie nie rezonowało, w pewien sposób męczyłeś się z zadaniem. Wówczas – mimo włożonego wysiłku – nie osiągałeś zbyt dobrych rezultatów. Innym razem robiłeś coś, co Cię ciekawiło i cieszyło tak bardzo, że niemal zapomniałeś o całym Bożym świecie podczas realizacji tego zadania, a w dodatku szybko i bez specjalnego wysiłku osiągałeś świetne rezultaty.
W tym drugim przypadku towarzyszył Ci stan flow.

Jeśli działasz z pasją, to z większą radością i mniejszym wysiłkiem docierasz do celu.

Iwona Jazukiewicz w artykule Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy** zwraca uwagę na związek jakości pracy z pasją. Autorka powołuje się na badania psychologa Mihálya Csíkszentmihályiego, który opracował teorię przepływu. Rezultatem braku pasji w działaniu jest bylejakość efektów pracy. Nie najlepsze efekty pojawiają się także wtedy, gdy dana osoba traktuje pasję instrumentalnie, to znaczy jako sposób na osiągnięcie większego sukcesu.

Zdaniem Jazukiewicz, autentyczna pasja trwa, dopóki pozostaje prawdziwą przestrzenią osobistej wolności i nie jest wynikiem żadnej konieczności. Z tego powodu wysiłki pedagogiczne powinny być ukierunkowane na tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu i rozwojowi pasji, a nie na wskazywanie, do czego może się ona przydać.


* Przepływ (ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – „Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności” (Wikipedia).
** I. Jazukiewicz, Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy, „Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 2017, nr 20/2.

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.