Typy wydań A, B, C (naukowe, popularnonaukowe, popularne)

Przygotowanie tekstu do druku wiąże się każdorazowo z bardzo wielką odpowiedzialnością edytora lub redaktora: ważne jest, aby powierzone mu dzieło miało sankcję autorską, a jednocześnie było odpowiednio opracowane: poprawne, zrozumiałe, jak najbardziej przejrzyste i dostosowane do potrzeb odbiorców. Odpowiedzialność jest jeszcze większa, gdy wydawany jest tekst powszechnie znany, kanoniczny – dzieło będące dziedzictwem kulturowym, częścią dorobku wybitnego twórcy. Wówczas należy nie tylko zadbać o jak najwyższą jakość publikacji, ale również odpowiednio przystosować tekst do celu praktycznego, jakiemu ma służyć wydanie. W związku z tym wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje edycji, oznaczane jako wydania typu: A, B, C.

Wydanie naukowe (A) ma charakter źródła historycznego (zawiera informacje na temat wszystkich odmian tekstu) i jest przystosowane do wieloaspektowego badania naukowego; zawiera objaśnienia filologiczne i komentarz językowy, umożliwiający dokładne i całościowe zrozumienie sensu utworu bez prób podsuwania czytelnikowi historycznoliterackiej interpretacji.

Wydanie popularnonaukowe (B) przeznaczone jest do celów dydaktycznych bądź naukowych, ma charakter przeglądowy (może zawierać tylko wybrane odmiany tekstu), służy popularyzacji danego zagadnienia wśród szerszego grona czytelników-niespecjalistów; może zawierać komentarz interpretacyjny lub teoretycznoliteracki.

Wydanie popularne (C) przystosowane jest do potrzeb szerokiego grona odbiorców, najczęściej ogranicza się jedynie do podania tekstu autorskiego, bez prezentowania informacji na temat źródeł, odmian tekstu i kontekstów historycznoliterackich; niekiedy (najczęściej w wydaniach szkolnych, przeznaczonych dla uczniów) zawiera objaśnienia rzeczowe.

Niezależnie od typu wydania edytor powinien zadbać o to, aby tekst jak najwierniej oddawał wolę autora, przybliżał jego twórczość szerszej rzeszy odbiorców i stanowił wartościowe świadectwo minionych czasów.

Sylwia Mosińska