Wydawnictwo Primum Verbum

Wydawnictwo Primum Verbum publikuje literaturę fachową, jak i literaturę piękną. Od 2009 roku na kartach historii naszego wydawnictwa zapisały się liczne książki naukowe i popularnonaukowe. Aktualnie w kręgu naszych ścisłych zainteresowań znajdują się także wartościowe publikacje o charakterze poradnikowym i zawodowym. Z otwartością przyjmujemy również ambitne propozycje z zakresu literatury pięknej.

Autorami naszych książek są zarówno wybitni specjaliści reprezentujący różne kręgi akademickie, jak i początkujący pisarze – humaniści i pasjonaci, którzy poprzez prowadzone badania i poruszane problematyki realnie wpływają na aktualny stan wiedzy, a tym samym przyczyniają się do popularyzowania i wzbogacania całego dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Naszą misją jest tworzenie profesjonalnych i estetycznych projektów, nadawanie realnych kształtów ideom dobra, piękna i prawdy. Cenimy dobry design, poprawność językową i edytorską. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy nasz projekt był estetyczny, wartościowy i inspirujący Zapewniamy profesjonalne przygotowanie publikacji, obejmujące skład tekstu, korektę techniczną i językową, opracowanie redakcyjne, projekt graficzny okładki i środka, druk, opakowanie i transport. Nieustannie pracujemy także nad wzbogaceniem naszej oferty w zakresie promocji i dystrybucji tekstu. Początkującym autorom udzielamy wsparcia jeszcze na etapie powstawania dzieła.

Publikacje wydajemy w ramach wszelkich modeli współpracy – również na zasadzie kooedycji lub usług wydawniczych na rzecz innych wydawców.

Usługi wydawnicze i redakcyjne realizowaliśmy, między innymi, na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Sztokholmie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Chełmskiego Towarzystwa Naukowego i wielu innych instytucji.