Jak kreować dobry wizerunek małej organizacji?

19,95 

TYTUŁ: Jak kreować dobry wizerunek małej organizacji?

AUTOR: Łukasz Pietras

LICZBA STRON: 83

ROK WYDANIA: 2011

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-41-9

Kategoria: Tag: Product ID: 1657

Opis

Spis treści
1. Public relations – podstawowe zagadnienia
1.1. Definicje i funkcje PR
1.2. Public relations na tle historycznym
1.3. Cztery modele PR
1.4. Zadania i elementy PR
1.5. Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja PR
1.6. Etyka w działalności PR
1.7. Public relations a planowanie marketingowe
1.8. Metody, techniki i środki PR
2. Kampania public relations
2.1. Kampania PR
2.2. Definicja strategii
2.3. Wizerunek i tożsamość firmy
2.4. Analiza SWOT
2.5. Analiza sytuacji wyjściowej
2.6. Metoda badania efektywności kampanii PR
3. Projekt kampanii PR dla zakładu fryzjerskiego Barbary Walas
3.1. Ogólna charakterystyka firmy
3.2. Działalność firmy na tle historycznym
3.3. Analiza sytuacji wyjściowej
3.4. Planowanie i sposoby realizacji celów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel