Portfolio

Wydajemy powieści i opowiadania

powieści i opowiadania

Powieści i opowiadania

Częścią naszego dorobku wydawniczego są również powieści i opowiadania. Wydana przez nas proza mieści się w obszarze różnych gatunków, np. Imago Veles Marcin Kisielewskiego to powieść fantasy, w której znajdziesz smoki i pradawnych bogów, natomiast Necho Dariusza Kiszczaka to obszerna dwutomowa powieść osadzona w realiach starożytnego Egiptu.

Wydaliśmy także m.in. zestaw niezwykłych opowiadań o Łodzi pt. Nie słódź (“Opowiadania, które żuć można jak żelki”). Jest wśród naszych dokonań także nagrodzona Anhedonia Joanny Popłońskiej, będąca zbiorem arcyciekawie skonstruowanych opowiadań.