Wydawnictwo

Primum Verbum

Wydawnictwo Primum Verbum powstało w 2009 roku i od tego czasu wydało kilkaset publikacji reprezentujących szeroką gamę gatunków pisarstwa oraz dziedzin wiedzy.

Wydajemy książki naukowe i popularnonaukowe, publikacje o charakterze poradnikowym oraz zawodowym, a także literaturę faktu oraz literaturę piękną.

Autorami naszych książek są zarówno wybitni specjaliści reprezentujący różne kręgi akademickie, jak i początkujący pisarze – humaniści i pasjonaci, którzy poprzez prowadzone badania i poruszane problematyki realnie wpływają na aktualny stan wiedzy, a tym samym przyczyniają się do popularyzowania i wzbogacania całego dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy nasz projekt był estetyczny, wartościowy i inspirujący – aby każda publikacja stanowiła zindywidualizowaną, odmienną jakość.

Naszą misją jest tworzenie profesjonalnych i estetycznych projektów, nadawanie realnych kształtów ideom dobra, piękna i prawdy. Cenimy dobry design, poprawność językową i edytorską staranność.

Wydawnictwo Primum Verbum
Co wydaliśmy?

Wspomnienia, biografie i kroniki rodzinne

kroniki rodzinne

Książki biograficzne, wspomnienia i kroniki rodzinne stanowią istotną część dorobku naszego wydawnictwa.

Nasze publikacje biograficzne dotyczą znanych osobistości i ich dorobku bądź traktują o losach ludzi i całych rodzin, którym przyszło zmagać się z trudami życia w czasach wojen.

Wydaliśmy m.in. publikacje: Telewizyjna twórczość Piotra Słowikowskiego w kontekstach kulturotwórczej roli TVP Łódź, Listy ze Stalagu. Przyczynek do biografii Eugeniusza Lewandowskiego i Jadwigi Kwast, Za rok, za dzień, za chwilę… Dzieje rodziny na Kresach i na zesłaniu.

Co wydaliśmy?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Przygotowaliśmy do druku i wydaliśmy ok. 250 książek naukowych i popularnonaukowych oraz podręczników akademickich.

Autorzy naszych publikacji to głównie profesorowie i doktorzy nauk humanistycznych, podejmujący tematy języka, mediów, kultury, komunikacji czy literatury. Na zlecenie innych instytucji kompleksowo przygotowaliśmy do druku także książki dotyczące prawa, finansów, bezpieczeństwa i wiele innych. Nasze książki naukowe zostały wydane nie tylko w języku polskim, ale także m.in. po angielsku i po niemiecku.

Książki wydawnictwa Primum Verbum dostępne są w wielu bibliotekach zagranicznych, takich jak: Bayerische Staatsbibliothek, Bibliothèque nationale de France, Ohio State University Libraries, Stanford University Libraries, The British Library, United States Holocaust Memorial Museum, Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek, Universitätsbibliothek München.

Co wydaliśmy?

Powieści i opowiadania

powieści i opowiadania

Częścią naszego dorobku wydawniczego są również powieści i opowiadania. Wydana przez nas proza mieści się w obszarze różnych gatunków, np. Imago Veles Marcin Kisielewskiego to powieść fantasy, w której znajdziesz smoki i pradawnych bogów, natomiast Necho Dariusza Kiszczaka to obszerna dwutomowa powieść osadzona w realiach starożytnego Egiptu.

Wydaliśmy także m.in. zestaw niezwykłych opowiadań o Łodzi pt. Nie słódź (“Opowiadania, które żuć można jak żelki”). Jest wśród naszych dokonań także nagrodzona Anhedonia Joanny Popłońskiej, będąca zbiorem arcyciekawie skonstruowanych opowiadań.

Co wydaliśmy?

Tomiki poetyckie

Wydaliśmy liczne tomy i tomiki wierszy autorstwa uznanych poetów oraz debiutantów, m.in. Rebis. Wiersze wybrane prof. Joanny Ślósarskiej, dwujęzyczny obszerny tom prof. Michaela Fleischera pt. Cóż mam powiedzieć? / Was soll ich sachen?, a także nagrodzone zbiory debiutantów – Spacer Jacka Skawińskiego i Współgrzeszn ość Marty Grzegorczyk.

Nakładem naszej oficyny został wydany również Dramat bez nazwy Ludwiki Hipolity Plater w profesjonalny opracowaniu naukowym profesor Doroty Samborskiej-Kukuć.

Co wydaliśmy?

Podręczniki i publikacje szkoleniowe

Wydawnictwo Primum Verbum wydaje między innymi poradniki oraz materiały dla szkoleniowców.

Wydaliśmy na przykład poradnik 9 kroków ku slow life. Jak odnaleźć spokój i piękno w codzienności?, który dostarcza sporo motywacji, by zatroszczyć się o siebie i jakość swojej codziennej egzystencji. W naszym dorobku są też poradniki STRONG KIDS – bezpieczne dzieci oraz STRONG WOMEN – bezpieczne kobiety, które dostarczają wielu cennych wskazówek na temat metod dbania o bezpieczeństwo osobiste.