Portfolio

Wydajemy tomiki poetyckie

Poezja i dramat

Wydaliśmy liczne tomy i tomiki wierszy autorstwa uznanych poetów oraz debiutantów, m.in. Rebis. Wiersze wybrane prof. Joanny Ślósarskiej, dwujęzyczny obszerny tom prof. Michaela Fleischera pt. Cóż mam powiedzieć? / Was soll ich sachen?, a także nagrodzone zbiory debiutantów – Spacer Jacka Skawińskiego i Współgrzeszn ość Marty Grzegorczyk.

Nakładem naszej oficyny został wydany również Dramat bez nazwy Ludwiki Hipolity Plater w profesjonalny opracowaniu naukowym profesor Doroty Samborskiej-Kukuć.