Wydawnictwo Primum Verbum

Wydajemy wspomnienia, biografie i kroniki rodzinne

kroniki rodzinne

Kroniki i biografie

Książki biograficzne, wspomnienia i kroniki rodzinne stanowią istotną część dorobku naszego wydawnictwa.

Nasze publikacje biograficzne dotyczą znanych osobistości i ich dorobku bądź traktują o losach ludzi i całych rodzin, którym przyszło zmagać się z trudami życia w czasach wojen.

Wydaliśmy m.in. publikacje: Telewizyjna twórczość Piotra Słowikowskiego w kontekstach kulturotwórczej roli TVP Łódź, Listy ze Stalagu. Przyczynek do biografii Eugeniusza Lewandowskiego i Jadwigi Kwast, Za rok, za dzień, za chwilę… Dzieje rodziny na Kresach i na zesłaniu.