Portfolio

Wydajemy podręczniki i publikacje szkoleniowe

Poradniki

Wydawnictwo Primum Verbum wydaje między innymi poradniki oraz materiały dla szkoleniowców.

Wydaliśmy na przykład poradnik 9 kroków ku slow life. Jak odnaleźć spokój i piękno w codzienności?, który dostarcza sporo motywacji, by zatroszczyć się o siebie i jakość swojej codziennej egzystencji. W naszym dorobku są też poradniki STRONG KIDS – bezpieczne dzieci oraz STRONG WOMEN – bezpieczne kobiety, które dostarczają wielu cennych wskazówek na temat metod dbania o bezpieczeństwo osobiste.