Korekta i redakcja tekstu

(naukowego, beletrystycznego lub marketingowego)

Profesjonalna korekta i redakcja tekstu wzmacnia walory każdej książki, oferty marketingowej, pracy naukowej czy artykułu. Odpowiednia forma tekstu to także wizytówka autora, która świadczy o jego profesjonalizmie i rzetelności w wielu aspektach codzienności. Oferujemy Państwu usługę korekty i redakcji tekstów każdego typu, realizowaną przez doświadczonego redaktora i zarazem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Korekta i redakcja

Jeśli potrzebna jest Państwu korekta lub redakcja książki, tekstu naukowego, raportu bądź treści marketingowych i poszukują Państwo redaktora, któremu można zaufać, prosimy o kontakt – zaproponujemy termin, cenę i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Jak zamówić usługę redakcji tekstu?

Pytania oraz teksty do korekty prosimy przesyłać na adres: zamowienia@primumverbum.pl

Zakres usługi redakcji i korekty tekstu

W ramach redakcji i korekty tekstu poprawiamy usterki:
– ortograficzne,
– interpunkcyjne,
– gramatyczne,
– leksykalne,
– stylistyczne,
– logiczne,
– merytoryczne (o ile dotyczą wiedzy ogólnej, a nie bardzo specjalistycznej),
– edytorskie błędy zapisu, takie jak niepotrzebne spacje, łączniki w miejscu myślników itp.,
a także ujednolicamy i uzupełniamy przypisy oraz bibliografię w opracowaniach naukowych.

Ile kosztuje sprawdzenie tekstu?

W zależności od stanu wyjściowego tekstu (liczby oraz rodzaju usterek) i pracochłonności zadania proponujemy trzy warianty cenowe:

Cena redakcji i korekty tekstu

I. Korekta

Zamówienie korekty będzie odpowiednią opcją, jeśli tekst został już profesjonalnie zredagowany i wymaga stosunkowo niewielkich poprawek.

II. Redakcja i korekta

W 90% przypadków REDAKCJA I KOREKTA to najlepszy wybór. W trosce o najwyższą jakość usług w ramach usługi redakcji i korekty książki (lub innych materiałów) oferujemy podwójne sprawdzenie tekstu. Dwukrotne czytanie nie tylko umożliwia ograniczenie do minimum ryzyka przeoczenia wszelkich usterek, ale też pozwala redaktorowi jeszcze lepiej zadbać o tekst w każdym możliwym aspekcie.

III. Redakcja i korekta +

REDAKCJA I KOREKTA + to właściwy wybór, jeżeli tekst zawiera ponadstandardową liczbę błędów i wymaga dużej ingerencji w składnię zdań i styl tekstu. W ramach usługi redakcji i korekty + tekst jest sprawdzany dwukrotnie.

Jakie typy tekstów sprawdzamy w Primum Verbum?

W Primum Verbum kompetentnie i szybko sprawdzamy dla Państwa:
– książki i czasopisma,
– artykuły naukowe,
– prace dyplomowe,
– teksty na strony internetowe,
– prezentacje i pisma,
– materiały promocyjne,
– oferty handlowe, raporty itp.

Czy Primum Verbum oferuje usługi dodatkowe?

W naszej firmie zajmujemy się nie tylko korektą i redakcją tekstu, lecz udzielamy Autorom i Wydawcom kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu wydawniczego. Możesz zamówić u nas także m.in. łamanie publikacji lub projekt okładki.

Kto wykonuje usługę redakcji tekstu?

Aktualnie wszystkie zlecenia dotyczące redakcji i korekty tekstu realizuje w Primum Verbum Anna Obrębska-Woźniczka – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, magister filologii polskiej. Od 2009 roku redaktor językowy i wydawca, właścicielka firmy Primum Verbum, która świadczy usługi redakcyjne oraz wydawnicze.

W latach 2004–2016 pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Komunikacji Językowej / Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego; organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych; autorka i redaktorka książek i artykułów z zakresu komunikacji społecznej oraz lingwistyki.

Redaktor językowy

Co gwarantujemy?

– kompetentnego korektora (doświadczonego specjalistę o wysokich kwalifikacjach i wykształceniu kierunkowym),
– najlepszą jakość usług redakcyjnych,
– dotrzymywanie uzgodnionych terminów,
– szeroki zakres redakcji tekstu,
– poprawki naniesione w trybie śledzenia zmian.

Dlaczego warto zlecić redakcję językową naszej firmie?

Istnieje przynajmniej 7 ważnych powodów, dla których warto zlecić korektę tekstu firmie Primum Verbum.
– standardowo oferujemy w usłudze redakcji podwójne sprawdzenie tekstu;
– redaktor językowy jest doświadczony (korektą tekstów zajmuje się od 2009 roku);
– redaktor ma także wysokie kwalifikacje (pięcioletnie studia polonistyczne, czteroletnie studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa, doktorat);
– zapewniamy pełną poufność, wszystkie dokumenty są bezpiecznie przechowywane, a po realizacji zlecenia kasowane. Aktualnie usługi redakcyjne w Primum Verbum realizuje tylko jeden edytor (dr Anna Obrębska-Woźniczka), a teksty nie przechodzą przez wiele rąk;
– zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów;
– nasi dotychczasowi klienci są bardzo zadowoleni z poziomu realizacji usług;
– oferujemy bardzo dobrą jakość w bardzo przystępnej cenie.

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie redakcji i korekty tekstów

Usługi wydawnicze i redakcyjne realizowaliśmy, między innymi, na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Sztokholmie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Chełmskiego Towarzystwa Naukowego i wielu innych instytucji.

Korekta tekstu - portfolio

Redakcja książek, artykułów oraz prac naukowych

Korekta i redakcja książek, artykułów i prac naukowych stanowi znaczną część działalności naszej firmy. W ciągu 11 lat istnienia sprawdziliśmy i przygotowaliśmy do druku setki tekstów naukowych, opublikowanych następnie w czasopismach naukowych lub jako niezależne monografie. Zaufało nam wielu pracowników naukowych oraz rozmaite instytucje – uczelnie i towarzystwa naukowe – na zlecenie których wykonywaliśmy usługi redakcji i korekty monografii naukowych, tomów pokonferencyjnych, słowników i encyklopedii. Wielokrotnie zajmowaliśmy się także edycją językową i techniczną oraz formatowaniem w aplikacji MS Word nieprzeznaczonych do druku (w postaci książek) prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich.

Przez proces redakcji językowej i korekty skuteczne przeprowadziliśmy liczne publikacje naukowe, takie jak:

– encyklopedie i słowniki, np. Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy fragment);
– monografie naukowe, np. Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej;
– publikacje wieloautorskie, m.in. TEATR – LITERATURA – MEDIA. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku;
– podręczniki i skrypty akademickie, m.in. Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu.

Korekta i redakcja tekstów literackich i publicystycznych

W ramach działalności naszego wydawnictwa oraz na zlecenie innych firm i instytucji opracowaliśmy językowo i edytorsko liczne powieści i tomiki poezji oraz literacko-plastyczne albumy. Przygotowaliśmy do druku także wiele biografii, wspomnień czy kronik rodzinnych. Z pełnym zaangażowaniem wspomagamy i wspieramy proces doskonalenia dzieł literackich. Nasi redaktorzy poprawiają nie tylko błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy gramatyczne, ale również dużą wagę przywiązują do stylu i spójności tekstu.

Wśród poprawionych przez nas publikacji o charakterze literackim i publicystycznym znajdują się:

– powieści i opowiadania, m.in. Imago Veles;
– literacko-fotograficzne albumy, m.in. Jeszcze raz zacząć od początku. Obrazkowe historie;
– tomy poezji, m.in. Cóż mam powiedzieć?;
– pamiętniki, wspomnienia, reportaże, m.in. Dzieje polskiej rodziny od roku 1863 do 1944.

Korekta i redakcja tekstów marketingowych

Zajmujemy się również korektą treści stron internetowych, blogów czy postów przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych. Redagujemy teksty broszur, ulotek, folderów i prospektów firmowych. Sprawdzamy także oferty handlowe, raporty, a także wszelkiego typu teksty o charakterze użytkowym (podania, pisma, listy motywacyjne itp.).

Wśród poprawionych przez nas tekstów o charakterze marketingowym i użytkowym znajdują się:

– treści stron WWW, m.in. witryny firm zajmujących się architekturą wnętrz, sprzedażą materiałów budowlanych;
– artykuły przeznaczone na blogi, m.in. związane z informatyką, medycyną;
– teksty folderów, katalogów, m.in. materiały marketingowe producentów fotelików samochodowych czy dywanów i wykładzin;
– listy motywacyjne.

Na czym polega proces redakcji i korekty tekstu?

Redakcja i korekta tekstu to pojęcia kluczowe w praktyce wydawniczej i redakcyjnej. Mimo rosnącej popularności tego typu usług autorzy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne, używają ich wymiennie, co może prowadzić do wielu nieporozumień, bo przecież nie są to pojęcia tożsame. Warto zatem poznać charakterystykę terminów KOREKTA TEKSTU i REDAKCJA TEKSTU.

Redakcja tekstu – dbałość o formę tekstu i przekaz

Redagowanie tekstu polega na poprawianiu błędów wszelkiego rodzaju, między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, merytorycznych i logicznych. Redaktor odpowiada za kompleksowe, całościowe przygotowanie tekstu do druku (lub do publikacji w innej formie): uzupełnia brakujące elementy, sprawdza poprawność nazw własnych, terminów specjalistycznych, a także ujednolica i uzupełnia zapis skrótów, oznaczeń, przypisów oraz bibliografii w tekstach naukowych. Redaktor czuwa ponadto nad spójnością stylu i kompozycji, wpływa na jego przejrzystość i atrakcyjność, między innymi poprzez segmentację zdań wielokrotnie złożonych, wyodrębnianie akapitów czy usuwanie licznych powtórzeń.

Korekta tekstu – szlifowanie formy

Korekta polega na usunięciu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i edytorskich, które zostały pominięte w procesie redakcji. Ma na celu wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć, usterek. W związku z tym, że korektę wykonuje się najczęściej na zredagowanej, a czasem i złożonej już publikacji, korektor nie sprawuje kontroli nad wartością merytoryczną tekstu, nie zajmuje się kwestiami przejrzystości czy atrakcyjności wypowiedzi, ale poprawia błędy stricte formalne, powstałe np. w wyniku wadliwego łamania tekstu. Zakres pracy wykonywanej w procesie korekty tekstu jest zatem węższy niż w przypadku redakcji tekstu.

Korekta autorska – autoryzacja tekstu

Korekta autorska to niezbędny element procesu wydawniczego – oznacza autorskie zweryfikowanie zmian w tekście i sprawdzenie, czy poprawki wprowadzone przez korektora i redaktora nie wpłynęły na pierwotną wymowę dzieła. Autor, akceptując lub odrzucając zaproponowane sugestie, zatwierdza ostateczną wersję tekstu.

Redakcja i korekta tekstu – kompleksowa dbałość o treść i formę

Redakcja z korektą to kompleksowe opracowanie językowe tekstu: wyeliminowanie zarówno błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, jak i stylistycznych, logicznych oraz merytorycznych. Polega na profesjonalnym weryfikowaniu treści, dzieleniu się spostrzeżeniami na temat zauważonych niespójności i stanowi najbardziej uniwersalne rozwiązanie dla osób, którym zależy na starannej, spójnej oraz przemyślanej pod względem kompozycyjnym formie publikacji.

Profesjonalna redakcja tekstu – czyli jaka?

Patrząc z perspektywy wielu lat doświadczeń w redagowaniu książek, artykułów, folderów marketingowych, treści na strony internetowe, możemy wymienić kilka cech dobrze wykonanej usługi redakcji i korekty tekstu.

Empatia

Poprawiając tekst, musimy mieć na uwadze cele, które autor chce osiągnąć, a także powody, dla których zlecił nam usługę redakcji i korekty tekstu. Jeśli tekst ma charakter marketingowy, trzeba wzmocnić jego sprzedażową wartość, jeśli ma to być tekst wspierający pozycjonowanie strony, powinniśmy cały czas myśleć o tym, jakie słowa i zwroty, jaka kompozycja zdań pomoże przyciągnąć na stronę potencjalnie zainteresowanych tematem odbiorców. Jeśli mamy do czynienia z tekstem literackim, który ma spełniać funkcje estetyczne, uczciwie wskażmy autorowi błędy w literackim obrazowaniu, pomóżmy mu ze słów wyrzeźbić literackie dzieło. Oczywiście redaktor/korektor nie może stawać się współautorem dzieła, ale dobrze jest, jeśli potrafi być przewodnikiem autora, jego oparciem w zakresie trudnej sztuki słowa.

Uważność

Przeciętna książka ma setki tysięcy znaków, a każdy z nich może być literówką, usterką, którą trzeba dostrzec i naprawić. Profesjonalna redakcja książki (lub jakiegokolwiek innego tekstu) wymaga czytania niezwykle uważnego, zatrzymywania wzroku nie tylko na każdym słowie, ale i na każdej literze.

Zaangażowanie

Dobra redakcja tekstu nie przewiduje dróg na skróty. Prawidłowe uchwycenie sensów, których kształt językowy często trzeba poprawić, wymaga od redaktora pełnego skupienia i zaangażowania, a także gotowości do „drążenia tematu”, jeśli coś wymaga sprawdzenia w literaturze lub skonsultowania z autorem. Niezaangażowane sprawdzanie tekstu może skutkować m.in. poprawkami, które zmieniają sens wypowiedzi autora.

Kompetencje

Punkt ostatni, ale najważniejszy. Oczywiście nie ma mowy o dobrej redakcji i korekcie tekstu, jeśli redaktor nie jest wyposażony w odpowiednie kompetencje, na które składają się: odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i nieustanna gotowość ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu i składania zamówień: zamowienia@primumverbum.pl