Na czym polega proces redakcji i korekty tekstu?

Redakcja i korekta tekstu to pojęcia kluczowe w praktyce wydawniczej i redakcyjnej. Mimo rosnącej popularności tego typu usług autorzy nierzadko postrzegają te terminy jako synonimiczne, używają ich wymiennie, co może prowadzić do wielu nieporozumień, bo przecież nie są to pojęcia tożsame. Warto zatem poznać charakterystykę terminów KOREKTA TEKSTU i REDAKCJA TEKSTU.

Redakcja tekstu – dbałość o formę tekstu i przekaz

Redagowanie tekstu polega na poprawianiu błędów wszelkiego rodzaju, między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, merytorycznych i logicznych. Redaktor odpowiada za kompleksowe, całościowe przygotowanie tekstu do druku (lub do publikacji w innej formie): uzupełnia brakujące elementy, sprawdza poprawność nazw własnych, terminów specjalistycznych, a także ujednolica i uzupełnia zapis skrótów, oznaczeń, przypisów oraz bibliografii w tekstach naukowych. Redaktor czuwa ponadto nad spójnością stylu i kompozycji, wpływa na jego przejrzystość i atrakcyjność, między innymi poprzez segmentację zdań wielokrotnie złożonych, wyodrębnianie akapitów czy usuwanie licznych powtórzeń.

Korekta tekstu – szlifowanie formy

Korekta polega na usunięciu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i edytorskich, które zostały pominięte w procesie redakcji. Ma na celu wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć, usterek. W związku z tym, że korektę wykonuje się najczęściej na zredagowanej, a czasem i złożonej już publikacji, korektor nie sprawuje kontroli nad wartością merytoryczną tekstu, nie zajmuje się kwestiami przejrzystości czy atrakcyjności wypowiedzi, ale poprawia błędy stricte formalne, powstałe np. w wyniku wadliwego łamania tekstu. Zakres pracy wykonywanej w procesie korekty tekstu jest zatem węższy niż w przypadku redakcji tekstu.

Korekta autorska – autoryzacja tekstu

Korekta autorska to niezbędny element procesu wydawniczego – oznacza autorskie zweryfikowanie zmian w tekście i sprawdzenie, czy poprawki wprowadzone przez korektora i redaktora nie wpłynęły na pierwotną wymowę dzieła. Autor, akceptując lub odrzucając zaproponowane sugestie, zatwierdza ostateczną wersję tekstu.

Redakcja i korekta tekstu – kompleksowa dbałość o treść i formę

Redakcja z korektą to kompleksowe opracowanie językowe tekstu: wyeliminowanie zarówno błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, jak i stylistycznych, logicznych oraz merytorycznych. Polega na profesjonalnym weryfikowaniu treści, dzieleniu się spostrzeżeniami na temat zauważonych niespójności i stanowi najbardziej uniwersalne rozwiązanie dla osób, którym zależy na starannej, spójnej oraz przemyślanej pod względem kompozycyjnym formie publikacji.

Profesjonalna redakcja tekstu – czyli jaka?

Patrząc z perspektywy wielu lat doświadczeń w redagowaniu książek, artykułów, folderów marketingowych, treści na strony internetowe, możemy wymienić kilka cech dobrze wykonanej usługi redakcji i korekty tekstu.

Empatia

Poprawiając tekst, musimy mieć na uwadze cele, które autor chce osiągnąć, a także powody, dla których zlecił nam usługę redakcji i korekty tekstu. Jeśli tekst ma charakter marketingowy, trzeba wzmocnić jego sprzedażową wartość, jeśli ma to być tekst wspierający pozycjonowanie strony, powinniśmy cały czas myśleć o tym, jakie słowa i zwroty, jaka kompozycja zdań pomoże przyciągnąć na stronę potencjalnie zainteresowanych tematem odbiorców. Jeśli mamy do czynienia z tekstem literackim, który ma spełniać funkcje estetyczne, uczciwie wskażmy autorowi błędy w literackim obrazowaniu, pomóżmy mu ze słów wyrzeźbić literackie dzieło. Oczywiście redaktor/korektor nie może stawać się współautorem dzieła, ale dobrze jest, jeśli potrafi być przewodnikiem autora, jego oparciem w zakresie trudnej sztuki słowa.

Uważność

Przeciętna książka ma setki tysięcy znaków, a każdy z nich może być literówką, usterką, którą trzeba dostrzec i naprawić. Profesjonalna redakcja książki (lub jakiegokolwiek innego tekstu) wymaga czytania niezwykle uważnego, zatrzymywania wzroku nie tylko na każdym słowie, ale i na każdej literze.

Zaangażowanie

Dobra redakcja tekstu nie przewiduje dróg na skróty. Prawidłowe uchwycenie sensów, których kształt językowy często trzeba poprawić, wymaga od redaktora pełnego skupienia i zaangażowania, a także gotowości do „drążenia tematu”, jeśli coś wymaga sprawdzenia w literaturze lub skonsultowania z autorem. Niezaangażowane sprawdzanie tekstu może skutkować m.in. poprawkami, które zmieniają sens wypowiedzi autora.

Kompetencje

Punkt ostatni, ale najważniejszy. Oczywiście nie ma mowy o dobrej redakcji i korekcie tekstu, jeśli redaktor nie jest wyposażony w odpowiednie kompetencje, na które składają się: odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i nieustanna gotowość ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.