Niedopowiedziane

..........................

TYTUŁ: Niedopowiedziane

AUTOR: Angelika Chrzanowska

ROK WYDANIA: 2019

FORMAT: A5

LICZBA STRON: 105

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-66354-13-5

Opis

Niedopowiedziane to opowieść epistolarna, która stanowić ma swego rodzaju autoterapię dorosłej kobiety. Tekst pokazuje, jak niewłaściwe relacje bohaterki z matką w okresie dzieciństwa wpłynęły na wybór obiektu miłości w jej dorosłym życiu. Listy przeplatają się z monologiem wewnętrznym, mocno nasyconym emocjami, które zmieniają się w zależności od etapu dojrzałości psychicznej bohaterki. Jest to swego rodzaju studium obsesji, naiwności i głębokiego zakochania. Młoda kobieta analizuje bowiem swoje wcześniejsze zachowania, relację z ukochanym, wspomina wcześniejsze plany i marzenia, na chwilę obecną już niemożliwe do zrealizowania. Pełne miłości i jednocześnie pewnej desperacji listy do mężczyzny przeplatają się z tymi do matki, w których unaocznia się samotność i bezbronność kobiety pozbawionej matczynego wsparcia. Tekst ma być pamiętnikiem, tłumaczeniem reakcji związanych z emocjonalnym osamotnieniem, a jednocześnie formą pogodzenia się bohaterki z przeszłością.