Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne

..........................

TYTUŁ: Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011

REDAKTOR NAUKOWY: Piotr Stalmaszczyk

ROK WYDANIA: 2011

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

LICZBA STRON: 122

 

Opis

Zebrane w niniejszej książeczce wykłady zostały wygłoszone 1 i 2 października 2010 podczas inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z tradycją do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele siedmiu różnych jednostek, reprezentujący szerokie spectrum charakterystycznych dla Wydziału specjalności naukowych, a także różne style badawcze i sposoby prowadzenia wykładów. Za każdym razem był to w pełni autorski wykład akademicki, doskonale wprowadzający w określony obszar wiedzy.

Publikację można pobrać bezpłatnie, korzystając z linku: https://primumverbum.pl/publikacje/poznawanie-slowa-2.pdf

Spis treści

Wstęp
Małgorzata Leyko: Dramaturg we współczesnym teatrze polskim
Bogusław Sułkowski: Sprawcze skutki medialnych obrazów przemocy
Dorota Samborska-Kukuć: Ku dojrzałości. Literackie portretowanie adepta
Władysław Kryzia: Struktura narodowa i językowa zachodniej części Słowiańszczyzny południowej
Łukasz Bogucki: Bariery językowe i kulturowe w przekładzie
Joanna Sowa: Co starożytni Grecy sądzili o szczęściu?
Artur Gałkowski: Licencia onimica. O tworzeniu i używaniu nazw własnych we współczesnym języku