Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna

..........................

TYTUŁ: Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna

AUTOR: Karolina Sidowska

ROK WYDANIA: 2012

FORMAT: A5

LICZBA STRON: 260

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-68-6

Opis

Centralne miejsce monografii pt. “Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna” zajmuje analiza konkretnych fragmentów wierszy, wyrażających lub opisujących wybrane emocje, a więc reprezentujących te emocje w medium języka.

Tę część poprzedzają dwa rozdziały o charakterze ogólnym, wprowadzającym. Pierwszy z nich jest poświęcony wyjaśnieniu definicji emocji, istotnej z kolei dla zrozumienia mechanizmu reprezentacji. Rozdział drugi podejmuje zagadnienie miejsca emocji w hierarchii wartości światopoglądu ekspresjonistycznego. Otwierają go ogólne uwagi o wartości i wartościowaniu, a także o systemie aksjologicznym charakterystycznym dla kultury zachodniej, wobec którego to systemu aksjologia ekspresjonizmu, zwłaszcza w kwestii emocji, wykazuje szereg zmian i przesunięć.

Reprezentacje emocji w liryce ekspresjonistycznej. Analiza kognitywistyczna

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Emocje i ich literackie reprezentacje
2. Aksjologia emocji w liryce ekspresjonistycznej

Antropologiczno-emocjonalne figury ekspresjonizmu
1. Strach
2. Smutek
3. Wstręt
4. Miłość erotyczna
5. Gniew i uniesienie

Podsumowanie
Bibliografia