Retoryka, genologia i stylistyka…

..........................

TYTUŁ: Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

AUTOR: Barbara Bogołębska

ROK WYDANIA: 2015

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 169

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN:978-83-62157-97-6

Opis

Książka profesor Barbary Bogołębskiej pt. Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich podejmuje problematykę retoryki kultury, przekraczania granic publicystyki i literatury, sztuki pisania w mediach, poetyki liberatury, konstrukcji XX-wiecznych reportaży, jak też m.in. zagadnienie greckich ćwiczeń retorycznych czy też poetyk i podręczników praktycznego pisania.
Studia pomieszczone w tomie wyrastają z klasycznych ćwiczeń retorycznych (będących antecedensem form wypowiedzi), których zastosowaniem i zarazem rozwinięciem są przekazy literackie i dziennikarskie (medialne), rozpatrywane w wymiarze genologicznym i stylistycznym. Rozważania w pierwszej kolejności obejmują zagadnienia historyczne, następnie zaś współczesne, ujęcia teoretyczne i praktyczne realizacje tekstowe.
Przedstawione w książce szkice zostały zogniskowane na związkach publicystyki i literatury (tzw. „literackość” dziennikarstwa) oraz badaniach siły perswazyjnej retorycznych zabiegów pisarskich, zwłaszcza z kręgu non-fiction. Na tym tle opisany został wkład w sztukę dziennikarską wybranych autorów, reprezentujących różne jej odmiany specjalistyczne.
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
I. Wokół greckich ćwiczeń retorycznych
II. Progymnasmata i afekty w Prusowskiej teorii twórczości literackiej
III. Poetyka liberatury, czyli o wielości wersji tekstu i generowaniu nowych sensów
IV. Retoryka kultury w ujęciu Umberta Eco. Od teorii do zastosowań
V. Przekraczanie granic publicystyki i literatury na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
VI. Retoryczność reportaży historycznych Włodzimierza Kalickiego
VII. Poetyki i podręczniki praktycznego pisania
VIII. Od rzemieślnika do artysty. Sztuka pisania w mediach
IX. Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera ― 13 wojen i jedna
X. Felietony popularyzujące muzykę w ujęciu retorycznym (Piotr Wierzbicki, Andrzej Chłopecki)
XI. Pisarski idiolekt Wojciecha Tochmana
XII. Reportaże współczesne i historyczne Małgorzaty Szejnert
XIII. Konstrukcja XX-wiecznych reportaży na wybranych przykładach
XIV. Edytoriale i reportaże ks. Adama Bonieckiego jako przekazy retoryczne
XV. Świat odmienności kulturowo-językowej Romów, utrwalony w reportażach i wspomnieniach
XVI. Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych
Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy