Języki specjalistyczne. Edukacja – perspektywy – kariera

..........................

TYTUŁ: Języki specjalistyczne. Edukacja – perspektywy – kariera

REDAKCJA: Jacek Makowski

ROK WYDANIA: 2016

ILOŚĆ STRON: 133

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-27-9

Opis

Zamiarem redaktora niniejszej publikacji było wpisanie się w pokrótce nakreśloną dyskusję wokół tematyki współpracy uczelni wyższej ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, a także refleksja i wymiana poglądów na temat dobrych praktyk w obszarze języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy.

Spis treści

Jacek Makowski
Polityka językowa i programy nauczania wyższych uczelni w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM

Agata Rudnicka, Janusz Reichel
Edukacja w zakresie społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania z wykorzystaniem pedagogiki aktywnego uczenia się i serious games

Gabriela Gorąca-Sawczyk
Możliwości rozwijania kompetencji miękkich dla wykładowców uczelni wyższych na przykładzie wykładowcy – filologa

Monika Marcinkowska-Bachlińska
Nauczanie języka obcego w szkolnictwie zawodowym (JOZ)

Jacek Makowski
Kształcenie językowe w programach studiów uniwersyteckich a rynek pracy. Propozycja nowoczesnych rozwiązań programowych na przykładzie projektu „Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (MA)”

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ

Robert Kołodziej, Magdalena Duś
Niemieckie i polskie typy tekstów z zakresu prawa pracy

Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska
O metaforyczności języków fachowych na przykładzie metafor w języku giełdowym

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W PRAKTYCE ZAWODOWEJ
Magdalena Duś, Robert Kołodziej
Język specjalistyczny branży konserwatorskiej w ujęciu translatorskim

Marcin Michoń
Język specjalistyczny w tłumaczeniu audiowizualnym – studium skuteczności metody wersji lektorskiej

Łukasz Marek Plęs
Narzędzia CAT w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem spójności terminologicznej