Communication desgin, czyli projektowanie komunikacji

..........................

TYTUŁ: Communication desgin, czyli projektowanie komunikacji

AUTOR: Michael Fleischer

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 348

ROK WYDANIA: 2020 (wydanie II)

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-66354-15-9, e-ISBN: 978-83-66354-16-6

Opis

To już drugie wydanie cieszącego się niesłabnącą popularnością podręcznika profesora Michela Fleischera, w którym autor niezwykle kompleksowo i w szerokich kontekstach przybliża Czytelnikom problematykę designu. W książce omówiono sam proces designu – w perspektywie wewnątrz- i zewnątrzsystemowej, estetykę w kulturze europejskiej i japońskiej, historię designu – jej główne szkoły i nurty. Szczególnie dużo uwagi poświęcono komunikacji w ujęciu konstruktywistycznym i przede wszystkim communication design, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: corporate identity, corporate design, corporate communication, corporate behaviour czy public relations.

 

SPIS TREŚCI

0. Wprowadzenie

1. Proces designu
1.1. Perspektywa wewnątrzsystemowa
1.2. Perspektywa zewnątrzsystemowa
1.3. Proces designu i jego środowisko

2. Estetyka
2.1. Semantyka pojęcia estetyki
2.2. Estetyka tu – rekonstrukcja estetyki europejskiej
2.3. Estetyka tam – rekonstrukcja estetyki japońskiej
2.3.1. System i przesłanki estetyki japońskiej
2.3.2. Tradycja rzemiosła japońskiego a koncepcja zen
2.3.3. Wabi-sabi

3. Krótka historia design
3.1. Design i reforma społeczna
3.2. Arts&Crafts
3.3. Shaker/Thonet
3.4. Der Deutsche Werkbund
3.5. Bauhaus
3.6. De Stijl (1917–1931)
3.7. Styl międzynarodowy
3.8. Skandynawia
3.9. Charles i Ray Eames – USA
3.10. Hochschule für Gestaltung (Ulm)
3.11. Włoski design
3.12. Postmodernizm/dekonstrukcja/postindustrializm
3.13. Design japoński
3.14. Design dzisiaj
3.15. Design a rynek

4. Komunikacja konstruktywistycznie
4.1. Konstruktywizm
4.2. Tradycyjne koncepcje komunikacji
4.3. Konstruktywistyczne rozumienie komunikacji
4.4. Mindfullness – mindlessness i dydaktyka
4.4.1. Cechy bezrefleksyjnych
4.4.2. Konsekwencje komunikacji bezrefleksyjnej i jej główne zasady
4.4.3. Tło teoretyczne – mindfullness, mindlessness i frames
4.4.4. Dydaktyka w paradygmacie mindfullness

5. Communication Design
5.1. Corporate identity
5.1.1. Historia i definicja corporate identity
5.1.2. Cele corporate identity
5.1.3. Kultura organizacji
5.1.4. Corporate design
5.1.5. Corporate communication
5.1.6. Corporate behaviour
5.1.7. Public Relations
5.1.8. Proces tworzenia corporate identity
5.1.9. Kompleksowy program procesu corporate identity
5.1.10. Generalne nastawienia wobec programu corporate identity
5.1.11. Struktura agencji corporate identity
5.2. Design informacji i grafiki
5.3. Design powierzchni użytkowych
5.4. Design opakowań
5.5. Design produktów

6. Literatura
7. Aneks