Od emancypacji do feminizmu…

..........................

TYTUŁ: Od emancypacji do feminizmu. „Ster” jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku

AUTOR: Daria Domarańczyk

ILOŚĆ STRON: 161

FORMAT: e-book (PDF)

ROK WYDANIA: 2016

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-19-4

Opis

Tematem książki jest pierwsze polskie czasopismo feministyczne – „Ster”, które ukazywało się we Lwowie w latach 1895–1897, a następnie, po reaktywacji, w Warszawie od 1907 roku do wybuchu pierwszej wojny światowej. Rozważania obejmują historię tytułu, dziennikarzy i współpracowników pisma oraz znajdujące się w nim formy wypowiedzi. Czasopismo uznać należy za przełomowe dla rodzimego i światowego ruchu kobiecego, a także dla historii prasy. „Ster” był tytułem radykalnym w swej treści, ale jednocześnie, jak na ówczesne czasy i warunki, bardzo postępowym. Sięgał do tradycji Entuzjastek skupionych wokół Narcyzy Żmichowskiej oraz takich pism, jak: „Pierwiosnek”, „Pielgrzym” i „Przegląd Naukowy”.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Przegląd najpopularniejszych czasopism kobiecych przełomu XIX i XX wieku wydawanych na terenie Królestwa Polskiego i Galicji

1.1. „Bluszcz”
1.2. „Tygodnik Mód i Powieści”
1.3. „Kronika Rodzinna”
1.4. „Dobra Gospodyni”
1.5. „Wianki” i „Wieniec”
1.6. „ Niewiasta” i „Kalina”
1.7. „Świt”
1.8. „ Świat Kobiecy”
1.9. „Polski Łan” i „Ziemianka”
1.10. „Robotnica” i „Przodownica”

Rozdział II. Historia „Steru”, dziennikarze i współpracownicy

2.1. „Ster. Dwutygodnik dla spraw wychowania i pracy kobiet”, Lwów 1895–1896
2.2. „Ster. Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, Warszawa 1907–1914

Rozdział III. Tematyka pisma

3.1. Równouprawnienie kobiet
3.2. Aktywność zawodowa pań
3.3. Stowarzyszenia i związki kobiece
3.4. Wychowanie dzieci
3.5. Nowinki techniczne oraz sprawy prowadzenia domu i gospodarstwa

Rozdział IV. Gatunki dziennikarskie

4.1. Artykuły
4.2. Polemiki
4.3. Recenzje
4.4. Sprawozdania
4.5. Życiorysy, sylwetki, wspomnienia

Rozdział 5. Teksty literackie

5.1. Powieści w odcinkach
5.2. Opowiadania
5.3. Nowele i nowelki
5.4. Poezja

Zakończenie
Bibliografia
Aneks