Wybrane karty z dziejów Wolborza

..........................

TYTUŁ: Wybrane karty z dziejów Wolborza. Materiały z konferencji naukowej z okazji 950-lecia miasta (10 X 2015)

REDAKCJA: Maria Wichowa

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 203

ROK WYDANIA: 2016

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN 978-83-65237-23-1

Opis

Zamieszczone w publikacji teksty wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza obejmuje studia o dziejach Wolborza, pokazuje świetlane karty z przeszłości miasta, zawiera wiedzę o postaciach i wydarzeniach niedostatecznie dotąd przebadanych lub całkiem nieznanych. Druga obejmuje wypowiedzi o Wolborzu współczesnym. W obu grupach dostrzegalne jest „przenikanie się wymiarów intelektualnego i uczuciowego wysiłku przywoływania” przeszłości Wolborza i dążenia do utrwalenia teraźniejszości, obecnego wizerunku miasta, który powoli także przechodzi do historii, bo takie są prawa dziejów.

 

SPIS TREŚCI

Maria Wichowa
O „wysiłku przywoływania pamięci” przeszłości w Wolborzu

Zofia Wilk-Woś
„ … in portum tranquillissimum” – przyczynek do dziejów biskupiego Wolborza w późnym średniowieczu

Tomasz Stolarczyk
Wolbórz i wolborzanie w średniowiecznych przywilejach monarszych i szesnastowiecznych inwentarzach

Ks. Waldemar Gliński
Dzieje parafii św. Mikołaja w Wolborzu

Maria Wichowa
Wolbórz ośrodkiem humanizmu renesansowego w XV i XVI wieku

Wanda Nalepa Amarantidou
Trzepnicki epizod w życiu i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503–1572)

Maria Wichowa
Związki Jędrzeja Kitowicza z Wolborzem

Anna Warda, Krzysztof Warda
O przywilejach i powinnościach rzemieślników w dawnym Wolborzu (na podstawie dokumentu wystawionego przez biskupa Pawła Wołuckiego w 1617 r.)

Zenon Puchała
Biografia Stefana Siniarskiego (1899–1987)

Teresa Duda
Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza – pół wieku pracy społecznikowskiej

Urszula Wich-Szymczak
Kreowanie wizerunku Wolborza z wykorzystaniem narzędzi online (na przykładzie Facebooka)

Indeks osób

Aneks