Skrypty losu E-BOOK

..........................

TYTUŁ: Skrypty losu

AUTOR: Joanna Ślósarska

ROK WYDANIA: 2015, 2018 (e-book)

ILOŚĆ STRON: 164

FORMAT: PDF

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-04-0, e-ISBN: 978-83-65237-69-9

Opis

Tematyczną i konstrukcyjną dominantą omawianej książki jest pojęcie losu, które – zdaniem Joanny Ślósarskiej – lokowane jest pośród takich terminów jak: ryzyko, szansa, kalkulacja, bezpieczeństwo, fatalizm, fortuna, momenty przełomowe, ekspertyza, przewidywalność, strategie planowania życia […] Określając skrypt losu mianem „realnie funkcjonującego planu życia” Autorka omawianej książki wskazuje na dwojaki ruch/kierunek działania owego skryptu: ruch wstecz (powtórzenie do tyłu, wspomnienie, przypomnienie), aktualizujący kulturowe zasoby przeszłości, wzory wypracowane i utrwalone przez tradycję oraz ruch do przodu (powtórzenie progresywne), na mocy którego dokonuje się podbój („kolonizacja”) przyszłości […]. Zasada kompozycyjna książki prof. Joanny Ślósarskiej wynika z kierunku kulturowej, ale i osobistej podróży intelektualnej; przemieszczania się od archaicznych światów ewokowanych przez polskie baśnie, poprzez kosmogoniczne mity, wieloświaty, a także poprzez duchowe obszary wyznaczone twórczymi poszukiwaniami Gao Xingjiana, Aleksandra Skriabina i ekstatycznym misterium św. Teresy od Jezusa.

 

Spis treści

WSTĘP
Opowieść żołnierza Er, syna Armeniosa. Kolonizacja przyszłości

ROZDZIAŁ I
Klątwy, namowy, uwiedzenia. Wezwanie ze studni (Skrypty losu w baśniach polskich)

ROZDZIAŁ II
Magiem jest ten, kto… (Skrypty personalne w światach możliwych w powieści Johna Crowleya Małe, duże)

ROZDZIAŁ III
Podróż na Górę duszy w twórczości 高行健 — Gao Xingjiana

ROZDZIAŁ IV
Skryptowi przewodnicy Aleksandra Skriabina

ROZDZIAŁ V
To, które widzi, to serce

ZAKOŃCZENIE
Los ponowoczesnego człowieka prywatnego