Jak rekonstruować biografię…

..........................

TYTUŁ: Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki

AUTOR: Dorota Samborska-Kukuć

ROK WYDANIA: 2012

FORMAT: PDF

LICZBA STRON: 216

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

e-ISBN: 978-83-65237-72-9

Opis

Skrypt przeznaczony jest dla studentów i doktorantów, którzy zamierzają napisać dysertację poświęconą zapomnianemu, mało znanemu lub nawet wcale nieznanemu pisarzowi. Przeznaczony jest dla tych, którzy czują powinność wskrzeszenia takiego twórcy, a zarazem sprzeciw wobec skazania go na nieobecność w historii literatury. Przeznaczony jest dla miłośników wszelkich bibliografii, kryjących tajemnice życiorysów i dzieł, mających swoją krótką chwilę w dziejach literatury. Przeznaczony jest dla tych, którzy z lubością wczytują się w „Korbuty” czy „Estreichera”. Dla tych, którzy wolą strychy od salonów, tajemnicze ogrody od uładzonych pejzaży, tamtą od tej strony lustra, przeszłość od przyszłości, dla tych, którzy nie boją się starych rękopisów i pożółkłych szpargałów, przeciwnie – czują dreszcz emocji obcowania z tajemnicą, z unikatowymi dokumentami odsłaniającymi skrawki czyjegoś, dawno minionego życia.

Jak rekonstruować biografię… (spis treści)

Kilka wstępnych wyjaśnień
Część I. Teoria
1. Czym jest biografistyka i jaki ma cel?
2. Twórca minorum gentium i jego biograf
3. Wprowadzenie do metodologii biografii
4. Etap wstępny
5. Etap kwerendalny
6. Etap deskryptywny
Część II. Przykłady
Przypadek 1. Tekla Wróblewska z Dzisny – zapomniana literatka późnego Oświecenia
Przypadek 2. Kim był Jan Onoszko? (próba rekonstrukcji biografii)
Przypadek 3. O Franciszku Rysińskim, nieznanym poecie z Witebska
Przypadek 4. Sonety i triolety J. T. S – czyje to wiersze?
Przypadek 5. Poezje braci Grzymałowskich – casus długiego trwania konwencji sentymentalnej w wieku XIX
Przypadek 6. Ignacy Zenowicz nie tylko tłumacz Puszkina
Przypadek 7. O Pamiętnikach Kazimierza Bujnickiego. Jeden epizod
Przypadek 8. Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej
Przypadek 9. Kartka z dziejów Krzemieńca. Sprawa Tadeusza Szostakowskiego
Przypadek 10. Zwichnięta kariera zdolnego krytyka. O Janie Gwalbercie Styczyńskim 186
Przypadek 11. Nieznana pisarka z Polskich Inflant – Ludwika Platerówna
Zakończenie
Bibliografia (wybór)
Pierwodruki przykładów