Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju

..........................

TYTUŁ: Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju

SERIA: Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa, t. 2

REDAKTOR NAUKOWY: Piotr Stalmaszczyk

ROK WYDANIA: 2013

LICZBA STRON: 289

Opis

Studia zebrane w niniejszym tomie poświęcone są współczesnej filozofii języka, a także (choć nie zawsze bezpośrednio) związkom zachodzącym pomiędzy filozofią języka a językoznawstwem.

Autorami poszczególnych rozdziałów zebranych w niniejszym tomie są językoznawcy, filozofowie i logicy. Podejmowane zagadnienia obejmują przywoływane w podtytule zbioru inspiracje i kierunki rozwoju współczesnej filozofii języka.

Publikację można pobrać bezpłatnie, korzystając z linku: https://primumverbum.pl/publikacje/wspolczesna-filozofia-jezyka.pdf

Spis treści
Piotr Stalmaszczyk
Wstęp: Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju
Andrzej Pawelec
Rozdział 1: Kontynentalna filozofia języka: wybrane stanowiska
Henryk Kardela
Rozdział 2: Formy symboliczne Ernsta Cassirera a gramatyka kognitywna
Marek Nowak
Rozdział 3: Teoria aktów mowy Adolfa Reinacha
Paweł Grabarczyk
Rozdział 4: Dyrektywalna teoria znaczenia w interpretacji behawioralnej
Marek Maciejczak
Rozdział 5: Kontekst znaczenia językowego
Filip Kawczyński
Rozdział 6: Czy filozofia języka potrzebuje pojęcia sądu logicznego?
Janusz Maciaszek
Rozdział 7: Niedosłowność i interpretacja
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Rozdział 8: Debata między minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem
Justyna Grudzińska
Rozdział 9: Nowe spojrzenie na referencję i kwantyfikację. Filozoficzne implikacje dynamicznego zwrotu w semantyce
Mieszko Tałasiewicz
Rozdział 10: Co to jest “termin jednostkowy”?
Joanna Klimczyk
Rozdział 11: Czy „kot” jest racją? Spór o normatywność znaczenia
Tadeusz Ciecierski, Katarzyna Kuś
Rozdział 12: Przyczynowe teorie nazw a argument Stephena Sticha
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Rozdział 13: Filozoficzne podstawy teorii gier — najnowsze tendencje
Jarosław Jakielaszek
Rozdział 14: Semantyka formalna i Program Minimalistyczny: od logicznej analizy języka do biolingwistycznego naturalizmu
Indeks