Dyskurs artystyczny E-BOOK

..........................

TYTUŁ: Dyskurs artystyczny

REDAKCJA: Grażyna Habrajska

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 352

ROK WYDANIA: 2018

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

e-ISBN: 978-83-65237-53-8

Opis

Parafrazując słowa Nicholasa Mirzoeffa można stwierdzić, że przepaść pomiędzy bogactwem doświadczenia artystycznego w kulturze a zdolnością do analizowania tych obserwacji wyznacza zarówno możliwość, jak i potrzebę zaistnienia dyskursu artystycznego jako dziedziny badań. Oddawana do rąk Czytelnika monografia jest pokłosiem interdyscyplinarnych badań, prowadzonych przez pracowników wielu ośrodków naukowych o rozmaitym profilu badawczym, oraz kontynuacją serii NAUKA O KOMUNIKOWANIU, w ramach której wydaliśmy i inne publikacje związane z szeroko rozumianym dyskursem artystycznym. Monografia została podzielona na cztery zasadnicze części: I. DYSKURS ARTYSTYCZNY W KOMUNIKACJI; II. DYSKURS ARTYSTYCZNY W LITERATURZE I W MUZYCE; III. DYSKURS ARTYSTYCZNY W MALARSTWIE I W FOTOGRAFII; IV. DYSKURS ARTYSTYCZNY W ARCHITEKTURZE

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

I. DYSKURS ARTYSTYCZNY W KOMUNIKACJI

Grażyna Habrajska
Rozdział 1. Dyskurs artystyczny

Piotr Mastalerz
Rozdział 2. Znak graficzny – nośnik przekazu

Michael Fleischer
Rozdział 3. Strategie postrzegania i komunikacyjnej asymilacji oraz wizualizacji przedmiotów (na przykładzie krzeseł)

Annette Siemes
Rozdział 4. To sztuka, czy to normalne?

Mariusz Wszołek
Rozdział 5. Strategie akcelerujące pracę kreacyjną

Aleksy Awdiejew
Rozdział 6. Puenta

II. DYSKURS ARTYSTYCZNY W LITERATURZE I W MUZYCE

Joanna Ślósarska
Rozdział 1. Funkcja inteligencji twórczej, językowej, emocjonalnej i duchowej. Rekonstruowanie pojęcia „godności orfickiej” w Nowych psalmach Tadeusza Nowaka w kontekstach greckiej i postmodernistycznej kultury

Marek Ostrowski
Rozdział 2. Tekst medialny jako system produkujący sens na przykładzie poezji Paula Celana i innych poetów niemieckojęzycznych XX wieku

Jacek Szerszenowicz
Rozdział 3. Dyskursy intermedialne: wypatrywanie muzyczności

III. DYSKURS ARTYSTYCZNY W MALARSTWIE I W FOTOGRAFII

Tomasz Ferenc
Rozdział 1. „Stare” i „nowe” dyskursy o fotografii

Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
Rozdział 2. Analiza dyskursu artystycznego. Co widzę? Jak widzę? Dlaczego przeżywam? Podróż na granice sztuki

Beata Bugaj-Tomaszewska
Rozdział 3. Kiedy sztuka jest twórczością, a twórczość (nie jest) sztuką

IV. DYSKURS ARTYSTYCZNY W ARCHITEKTURZE

Włodzimierz Adamiak
Rozdział 1. W poszukiwaniu tożsamości

Monika Bachmańska-Słowikowska
Rozdział 2. Tendencje estetyczne łódzkich wnętrz ostatniego ćwierćwiecza wpisujące się w kontekst miejsca

Przemysław Owczarek
Rozdział 3. Łódź: genius loci i dziedzina Hermesa w przejściu nowoczesności między eklektyczną architekturą a dyskursem literackim