Etyka w komunikacji E-BOOK

..........................

TYTUŁ: Etyka w komunikacji

SERIA: TEORIE I PRAKTYKI KOMUNIKACYJNE

REDAKCJA: Grażyna Habrajska

ROK WYDANIA: 2018

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 218

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-65237-89-7, e-ISBN 978-83-65237-90-3

Opis

Prezentowana publikacja to zbiór prac dedykowanych przez uczniów i przyjaciół prof. dr hab. Jadwidze Puzyninie. Wybitni badacze z wielu ośrodków naukowych problemy etyczne naświetlili z punktu widzenia różnych zagadnień badawczych. Poruszono m.in. problem etycznych i nieetycznych zachowań językowych, sprzeczności aksjologicznych, pozornej argumentacji, etyki ekspresji czy kultury cyfrowej.

Spis treści

Elżbieta Laskowska
Rozdział 1. Poziomy komunikacyjne w opisie etycznych i nieetycznych zachowań językowych

Jakub Z. Lichański
Rozdział 2. Ballada Puchatka o mężnym czynie Prosiaczka. Etyka i komunikacja – analiza przypadku

Grażyna Habrajska
Rozdział 3. Sprzeczności aksjologiczne a etyka polemiczna

Aleksy Awdiejew
Rozdział 4. Pozorna argumentacja

Krzysztof Ozga
Rozdział 5. Projekt „maDka” – przekraczanie granic etyki w performansie komunikacyjnym

Jan Franciszek Jacko
Rozdział 6. Etyka ekspresji.

Jarosław Płuciennik
Rozdział 7. Podstawowe modele jakości dziennikarskiej a kultura cyfrowa

Jolanta Antas, Michał Kozień
Rozdział 8. Semantyczne zniekształcanie znaczeń w języku obecnej władzy

Monika Kaczor
Rozdział 9. Zazdrość jako problem etyczny (na przykładzie dyskusji publicznych)

Barbara Bogołębska
Rozdział 10. Problemy moralno-społeczne we współczesnym reportażu

Rafał Leśniczak
Rozdział 11. Mediatyzacja katolickiej sfery religijnej oraz działań instytucjonalnego Kościoła katolickiego a obiektywizm przekazu. Analiza wybranych publikacji tygodnika „Newsweek Polska” (2005–2006).

Wiesław Czechowski
Rozdział 12. Etyka informowania o wypadku w telewizyjnych programach informacyjnych

Magdalena Ogieniewska-Małecka
Rozdział 13. Etyka w edukacji o Holokauście na przykładzie filmów Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie