Szkice o teatrze

..........................

TYTUŁ: Szkice o teatrze

AUTOR: Hans-Peter Bayerdörfer

REDAKCJA: Małgorzata Leyko, Artur Pełka

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 176

ROK WYDANIA: 2014

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-82-2

SERIA: OTWARTE! ŁÓDZKIE STUDIA INTERKULTUROWE

Opis

W książce przedstawiony został wybór prac historycznoteatralnych Profesora Hansa-Petera Bayerdörfera, niemieckiego literaturoznawcy i historyka teatru, który od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z polskim środowiskiem teatrologicznym i germanistycznym.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I: Wpływ Maurice’a Maeterlincka na rozwój teorii teatru
Rozdział II: „Uderzając głową w kulisę”. Teoretyczno-historyczny komentarz do teatralnych zapiskόw Alfreda Jarry’ego
Rozdział III: Fantazje. Richard Wagner w teorii teatralnej od Mallarmégo do Meyerholda
Rozdział IV: Dramaturgia ekspresjonizmu
Rozdział V: Doktryna Monroe’a w teatrze? W poszukiwaniu estetyki teatru Alfreda Döblina
Rozdział VI: Spiritus movens modernizmu? Udział środowiska żydowskiego w rozwoju teatru niemieckiego w latach 1848–1933
Rozdział VII: Żydowska tożsamość — problem awangardy teatralnej w Niemczech i Austrii w okresie międzywojennym
Rozdział VIII: Avant propos: historia teatru w cieniu Shoah