Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech

..........................

TYTUŁ: Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech po 1945 roku

REDAKCJA: Małgorzata Leyko, Artur Pełka

FORMAT: PDF

ILOŚĆ STRON: 223

ROK WYDANIA: 2012

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-66-2

SERIA: OTWARTE! ŁÓDZKIE STUDIA INTERKULTUROWE

Opis

Książka stanowi rodzaj kompetentnego przewodnika po współczesnej dramaturgii niemieckojęzycznej, szczególnie z ostatnich lat, a jej podstawową zaletą jest uwzględnienie nie tylko autorów znanych już i granych w Polsce, jak Botho Strauß, Dea Loher czy Marius von Mayenburg, lecz także debiutujących stosunkowo niedawno i nietłumaczonych jeszcze na język polski, jak Dirk Laucke albo Paul Brodowsky. W siedemnastu szkicach badacze niemieccy i polscy, przede wszystkim młodszego pokolenia, prezentują autorskie strategie, tematy, diagnozy społeczne, doświadczenia i kreacje bohaterów dramaturgii współczesnej, stosując przy tym nowatorskie narzędzia interpretacyjne, odwołując się do rozmaitych dyskursów obecnych w humanistyce ostatnich lat, ujawniając gry intertekstualne i intermedialne, jakimi posługuje się dramat i teatr.

[z recenzji prof. Wojciecha Dudzika]

Spis treści

Wstęp
Gerald Sommerer
Los Żydów w niemieckojęzycznym dramacie powojennym na przykładzie twórczości Nelly Sachs
Christoph Pflaumbaum
„Wszystko ciemnieje” — teatr rozpadu Wolfganga Hildesheimera
Bernd Stegemann
Botho Strauß Schluβchor. Dramat przegapionych zjednoczeń
Jutta Wolfert
Między mediami a rewolucją. Przegląd tekstów teatralnych z czasu upadku Muru Berlińskiego
Carola Hilmes
Rola sztuki w dramatach Dei Loher
Torsten Erdbrügger
Trudna komunikacja: (de)konstrukcja mitów u Moritza Rinkego
Gabriele Feulner
„Wielkie idee”. Utopia i krytyka w dramatach społecznych Moritza Rinkego Republika Wineta i Café Umberto
Artur Pełka
Pamięć teatru — teatr pamięci. Mnemotechnika Kamienia Mariusa von Mayenburga
Andreas Englhart
Młody dramat u kresu historii? Dramaturgia młodych twórców a utrata utopii
Joon-Suh Lee
„Hey baby, take a walk on the wild side”. Glokalne wizje szczęścia z Niemiec Wschodnich w sztuce Dirka Lauckego alter ford escort dunkelblau
Roman Giesen
Miłość po utracie romantyzmu. Na przykładzie Dingo. Dramat pustynny Paula Brodowsky’ego
Kalina Kupczyńska
Fantasma René Pollescha: teatr bez fabuły? teatr z tezą!
Nikolaus Müller-Schöll
Jak myśli teatr? O poetyce przedstawiania „po upadku”
Karin Nissen-Rizvani
Teatr autorski. Analiza dramaturgiczna Rosebud Christopha Schlingensiefa
Frank Raddatz
O wypieraniu zmyślenia przez autentyczność
Oliver Kluck
O możliwościach zastosowania wzrostu efektywności koncernu Volkswagena w ostatnich dwudziestu latach jako wzoru dla praktyki inscenizacyjnej teatru repertuarowego. Szkic, próba
Dirk Laucke
Prawda w rynsztoku, czyli ten biznes mi wisi
NOTY O AUTORACH