„Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze

..........................

TYTUŁ: „Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze

AUTOR: Izabella Adamczewska

ROK WYDANIA: 2011

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 202

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-62157-34-1

Opis

Tematem książki jest współczesna polska powieść, której autorzy urodzili się w późnych latach 70. i wczesnych 80. ubiegłego wieku. To pierwsze pokolenie pisarzy, które dorastało w postkomunistycznej Polsce, a dorosłe doświadczenia zbierało w „raczkującym” kapitalizmie korporacyjnym. Ich twórczość nie jest kroniką transformacji, lecz spisywanymi na marginesach glosami. Młodzi autorzy podejmują krytykę społeczną, opisując zarazem empiryczne „tu i teraz”. Czynią to na wąskim tle – środowiska koleżeńskiego, zawodowego i wyodrębnionego za pomocą kryteriów przestrzennych. [fragment]

„Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze

SPIS TREŚCI

Wstęp. Mały realizm (anty)kapitalistyczny

Rozdział I: Ku powieści środowiskowej
1. Literatura „najnowsza”, literatura „najmłodsza” – czyli jaka?
A może proza po 1989 roku? – czyli o nieprzełomowym przełomie
Młodzi czterdziestoletni i „tekstylianci”, czyli o różnych odcieniach młodości
Koniunktura na dwudziestolatków
2. Dlaczego nie spisano „dziejów postkomunistycznych ojców Goriot i Wokulskich”?
Minimaliści

Rozdział II: Powieść środowiskowa w perspektywie badań kulturowych. Próba redefinicji odmiany gatunkowej
1. Powieść środowiskowa w perspektywie historycznej. Ujęcie synchroniczne
Punkt wyjścia. Naturalistyczna powieść środowiskowa okresu pozytywizmu
Modernizacja powieści środowiskowej. Kontynuacja młodopolska
Powieść środowiskowa dwudziestolecia międzywojennego. Zespół Literacki Przedmieście
Socrealistyczna powieść środowiskowa
„Proza hłaskoidalna”, „mały realizm”
Uzupełnienie. Inne przypadki
Wnioski i wstępne definicyjne wskazówki
Termin środowisko
2. Powieść środowiskowa w perspektywie kulturowej teorii literatury
3. A może środowiskowość jako kategoria ponadrodzajowa?

Rozdział III: Autentyści (autor – narrator – bohater)
1. Autobiograficzność, autokreacyjność i autoGRAficzność
2. Pakt „antykapitalistyczny”. Dzieci gorszej koniunktury
Bezideowcy. Generacja „Nic”
Manifest antykonsumpcyjny, „przyszkoleni do jedzenia”
Kryterium ekonomiczne. Pokolenie 1200 brutto
Idee. Nowa lewica
3. Punkt widzenia
O swoich. Modele: identyfikacyjny i dialogowy
O innych. Badania terenowe. „Z punktu widzenia tubylca”
Role narracyjne
4. Bohater (nie)ekonomiczny i homo corporaticus

Rozdział IV: Pomiędzy blokiem a wieżowcem. Przestrzenne kakotopie
Po-modernizowanie miasta – w stronę post-polis
Warschauermensch zastępuje flâneura
Wieżowiec zamiast bazaru
Miasto-palimpsest
Przestrzeń segregacji. Agorafobia i klaustrofobia
Miejsca pospolite. Blok
Dokument przestrzeni i nie-miejsca

Rozdział V: Copywriter i bezrobotny – bohaterowie powieści o pracy autorów pokolenia 1200 brutto
Copywriterzy – nowi robotnicy?
Bezrobotni
Homo nieeconomicus. Ironia, szaleństwo, eskapizm
Pisarz – dziennikarz – copywriter
Rodzina korporacyjna
Co dalej z powieścią o pracy?

Rozdział VI: Pogranicza współczesnej powieści środowiskowej. Fragmentacja, lingwizm, supramedialność
Od cyklu do kolażu
Kolaż avant-popowy. Demaskatorskie gry lingwistyczne
Hip-hop, komiks, gra komputerowa
Supramedialność. W stronę hipertekstu, czyli powieści środowiskowej w środowisku wirtualnym

Zakończenie: Kompensujący i relegowani
Bibliografia
Indeks