Spotkania dziennikarstwa i literatury

..........................

TYTUŁ: Spotkania dziennikarstwa i literatury

AUTOR: Barbara Bogołębska

ROK WYDANIA: 2021

FORMAT: B5

LICZBA STRON: 179

WYDAWNICTWO: Primum Verbum

ISBN: 978-83-66354-26-5

Opis

“Refleksja nad słowem jest przedmiotem zebranych w tomie szkiców, w których literackość splata się z dokumentaryzmem. […] Rozważaniom nad dyskursem me-dialnym towarzyszy w tomie namysł nad sztuką pisania oraz retoryką (np. topika, retoryczne środki ekspresji), stylistyką (np. idiostyle, style gatunkowe) i genologią form tekstowych (np. mikroformy, dziennikarsko-literackie hybrydy gatunkowe, formy kolażowe, biografie). Wśród analizowanych gatunków dominują felietony i reportaże. Są też teksty reprezentujące kulturę agonistyczną, opartą na współzawodnictwie i rywalizacji” (fragment Wstępu).
Barbara Bogołębska jest literaturoznawcą i medioznawcą, w latach 1971–2019 pracowała w Uniwersytecie Łódzkim, pełniąc m.in. funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest autorką siedmiu monografii (Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny – 1996; Studia o retoryce i stylistyce – 2001; Między literaturą i publicystyką – 2006; Konteksty stylistyczne i retoryczne – 2006; Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych – 2013; Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich – 2015; Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej – 2018); współautorką podręcznika Retoryka i jej zastosowania – 2016, wieloletnią redaktor naczelną czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, a także współredaktorką ośmiu monografii zbiorowych oraz autorką ok. 200 publikacji w czasopismach i monografiach wieloautorskich.
SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
I. Agonistyczne zjawiska komunikacyjne i sposoby ich wyrażania w dyskursie medialnym (na wybranych przykładach)
II. Sztuka porównywania i analogii jako zasada i praktyka pisarska dawniej i dziś
III. Retoryczne aspekty poradników pisarskich. Między stereotypami a odkrywczością
IV. Retoryka autobiograficznych form tekstowych
V. Prasowe mikroformy dziennikarskie. Retoryka i stylistyka
VI. Opowieści biograficzno-reporterskie
VII. Nierówności społeczne i retoryczne sposoby ich wyrażania w wypowiedziach felietonistów
VIII. Topika w felietonach Andrzeja Stasiuka
IX. Felietonistyka Marcina Mellera
X. Style felietonów Jerzego Pilcha
XI. Felietonowe „nalewki” Ludwika Stommy, czyli dialog z historią i współczesnością
XII. Filipa Springera reportaże o przestrzeni architektonicznej
XIII. Kambodżańskie reportaże Wojciecha Tochmana
XIV. Jan Turnau – dziennikarz wyznaniowy
XV. Kręgi tematyczne publicystyki katolicko-społecznej Józefy Hennelowej
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy