Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne

..........................

TYTUŁ: Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne

SERIA: Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa, t. 1

REDAKTOR NAUKOWY: Piotr Stalmaszczyk

ROK WYDANIA: 2012

LICZBA STRON: 216

Opis

Prace zebrane w niniejszym tomie koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień nurtujących współczesne językoznawstwo generatywne, choć jednocześnie powracają do najbardziej fundamentalnych dla gramatyki generatywnej zagadnień metodologicznych, takich jak np. pojęcie języka, sposób i przedmiot prowadzonych badań, implikacje dla innych nauk.

Publikację można pobrać bezpłatnie, korzystając z linku: https://primumverbum.pl/publikacje/wspolczesne-jezykoznawstwo-generatywne.pdf

Spis treści

Piotr Stalmaszczyk
Wstęp: Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy historyczne i metodologiczne
Ewa Willim
Rozdział 1: O przyczynach zmian głównych kierunków badawczych w gramatyce generatywnej Noama Chomsky’ego (1957–2007)
Przemysław Tajsner
Rozdział 2: Minimalizm z perspektywy biolingwistyki
Jarosław Jakielaszek
Rozdział 3: Między duchem Carnapa i wyzwaniem Fregego: relacja między semantyką formalną i składnią programu minimalistycznego
Janusz Malak
Rozdział 4: Program minimalistyczny w badaniach diachronicznych
Anna Bondaruk
Rozdział 5: Teoria faz w ujęciu Chomsky’ego a jej modyfikacje: rozszerzenie i przesunięcie fazy
Jacek Witkoś
Rozdział 6: Kontrola podmiotowa w konstrukcjach z dopełnieniem – wyzwanie dla syntaktycznych teorii kontroli
Bożena Rozwadowska
Rozdział 7: Neokonstruktywizm na granicy leksykonu i gramatyki
Indeks terminów