kompozycja pracy dyplomowej

Plan i kompozycja pracy dyplomowej

Kompozycja pracy dyplomowej powinna uwzględniać zarówno część teoretyczną, jak i badawczą, która ma stanowić Twój wkład w stan badań. Ponadto niezwykle istotnymi elementami każdej rozprawy naukowej jest wstęp, a także zakończenie, w którym znajdzie się podsumowanie wniosków z przeprowadzonych badań.

W profesjonalnie przygotowanej pracy licencjackiej/magisterskiej nie może też zabraknąć bibliografii, a także spisów ilustracji, tabel i wykresów (jeśli oczywiście pojawiły się w Twojej pracy).

Wskazówki, jak stworzyć bibliografię oraz co powinny zawierać poszczególne części pracy, znajdziesz w innych wpisach tego bloga. Poniżej nakreślę natomiast standardową kompozycję pracy dyplomowej oraz 10-punktowy plan jej tworzenia.

Struktura pracy dyplomowej

Typowa kompozycja pracy dyplomowej przedstawia się następująco:

1. Wstęp. Wstęp zawiera informacje o celu pracy, przyjętych metodach i zawartości rozdziałów.

2. Część teoretyczna. W części teoretycznej jest miejsce na przegląd literatury i teoretyczne wprowadzenie do części badawczej.

3. Część badawcza. W tej części prezentujesz opis przeprowadzonych badań, przedstawiasz ich wyniki oraz interpretację.

4. Zakończenie. W zakończeniu pracy przedstawiamy finalne wnioski dotyczące badań i ogólnie zagadnienia, któremu praca była poświęcona.

5. Spisy ilustracji, tabel, wykresów. Jeśli w pracy pojawiły się ilustracje, tabele i wykresy, to powinny one zostać uwzględnione w niezależnych spisach.

6. Aneksy. Nierzadko prace dyplomowe zawierają załączniki z materiałem badawczym, który stał się przedmiotem analizy. Aneksy umieszcza się na końcu pracy, odpowiednio je numerując.

7. Bibliografia. Niezbędnym elementem każdej pracy dyplomowej jest bibliografia. Lista publikacji, do których w pracy się odwołujesz, powinna zostać uporządkowana w kolejności alfabetycznej.

8. Oświadczenia. Uczelnie na ogół wymagają załączenia różnorodnych oświadczeń, dotyczących m.in. samodzielności pracy. Zazwyczaj dołącza się je na końcu pracy.

Plan pracy dyplomowej

Kluczowym czynnikiem sukcesu w przypadku większości przedsięwzięć jest posiadanie planu, który systematycznie będziemy wdrażać. Poniżej znajdziesz schematyczny plan działań, który podpowiada, co i w jakiej kolejności warto zrobić, aby w miarę sprawnie uporać się z tym arcyważnym zadaniem, jakim jest napisanie pracy licencjackiej/magisterskiej.

1. Wybór zagadnienia badawczego
2. Rekonesans w zakresie literatury przedmiotu i materiałów badawczych
3. Określenie problemu i celu badawczego
4. Sformułowanie tematu pracy
5. Ustalenie spisu literatury i zebranie materiałów badawczych (jeśli cel pracy ich wymaga)
6. Wybór metod i narzędzi badawczych, zaprojektowanie procesu badawczego
7. Prezentacja i analiza wyników badań (część badawcza)
8. Teoretyczna charakterystyka zagadnień związanych z tematem pracy (część teoretyczna)
9. Napisanie wstępu i zakończenia pracy, dodanie bibliografii i ew. aneksów
10. Sformatowanie pracy, wygenerowanie spisu treści oraz spisów tabel, wykresów i rysunków

Być może zaskakuje Cię to, że proponuję część praktyczną stworzyć w pierwszej kolejności. Z moich doświadczeń wynika, że pisanie pracy idzie znacznie sprawniej, gdy zaczynamy od prac badawczych i ich opisu.

Zachęcam Cię do przeczytania innych tekstów związanych z zagadnieniem pisania pracy dyplomowej. Znajdziesz je w dziale Warsztat akademicki.

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.